• Projectleider Fernand Hoogeveen (links) en wethouder Jan van Eijsden van de gemeente Ermelo.

    Wijnand Kooijmans

Ermelo naar LED-verlichting

ERMELO Het wordt een enorme operatie voor de gemeente Ermelo. Van de bijna vijfduizend lantaarnpalen worden in rond de 3.400 de armaturen vervangen. Hiermee is een bedrag gemoeid van 1,8 miljoen euro.

Wijnand Kooijmans

 

Het geld wordt niet direct terugverdiend door de gemeente. De armaturen zijn grotendeels al afgeschreven. Met de operatie wordt achterstallig onderhoud ingelopen en onderhoud uitgevoerd dat in de pijpleiding zit. Wel betekent het dat jaarlijks twintig- tot dertigduizend euro aan energiekosten wordt bespaard en minder onderhoud behoeft te worden uitgevoerd. De lantaarnpalen zelf verkeren nog in goede staat en hoeven niet te worden vervangen.

 

PROJECTLEIDER Voor de werkzaamheden heeft het Ermelose college van burgemeester en wethouders Fernand Hoogeveen aangesteld als projectleider. ,,Het vervangen van de verouderde verlichting door LED-verlichting past binnen de doelstellingen die de gemeente Ermelo heeft als het gaat om duurzaamheid", zegt hij. Een uitspraak die volledig wordt ondersteund door wethouder Jan van Eijsden, bestuurlijk verantwoordelijk voor een goede uitvoering. Met het toepassen van LED-verlichting en slimme technieken is er straks sprake van betere verlichting. Maar ook wordt het gevoel van veiligheid vergroot en heeft men te maken met minder storingen.

Het gehele project wordt niet in één keer uitgevoerd. Gestart wordt met een proef. Deze is wel ruim opgezet omdat men de verlichting in allerlei omstandigheden wil testen. Onder meer komt de verlichting langs de Kolbaanweg aan de orde als zijnde een 60-kilometer weg. Maar ook Ermelo-Noord als een wijk met veel vrijstaande woningen.

 De Stationsstraat komt aan bod en een stukje van Ermelo-Oost met onder meer een zandpad. De Sportlaan en Steijnlaan zijn uitgekozen als proefgebied omdat het hier gaat om een 30 kilometer weg bij sportvelden. Tevens Ermelo-West als wijk met rijtjeswoningen. Na de proef wordt contact gezocht met de bevolking, omdat de beleving van hen anders kan zijn dan door de plannenmakers wordt verwacht. Iedere armatuur is van een nummer voorzien en kan via de computer worden aangestuurd. Dat maakt dat ook direct kan worden gezien wanneer zich een storing voordoet. Deze kan dan ook sneller worden verholpen dan bij de huidige armaturen het geval is.

Het maakt ook dat de sterkte van het licht kan worden aangestuurd. Onder meer krijgt de politie hier toegang toe. Bij een ongeval kan de sterkte van het licht dan bijvoorbeeld op honderd procent worden gezet. Waar anders sprake is van vijftig tot zestig procent van de totale lichtsterkte.

 

ZON De verlichting is ingesteld op zonsopgang en zonsondergang. Maar wanneer het overdag bijvoorbeeld extreem donker wordt door een onweersbui wordt de verlichting ook feller, zodat de veiligheid van de weggebruikers wordt gewaarborgd.