'Miljoenenoverschot moet naar de zorg'

HARDERWIJK Het 'iets te scherp aan de wind zeilen' van de gemeente Harderwijk - die miljoenen euro's van het rijk had gekregen om te besteden aan WMO en Jeugdzorg, maar daar eind vorig jaar 4,5 miljoen van overhield -, is wethouder Jeroen de Jong van financiën en de andere collegeleden op scherpe kritiek komen te staan van de PvdA.

Harry Schipper

Waar raadsleden doorgaans bij het debat over de Themarekening - het gemeentelijke huishoudboekje - het college en de ambtelijke rekenmeesters complimenteren, vooral als er zoveel miljoenen euro's overblijven als in 2016, brak PvdA-raadslid Zehrâ Sariaslan nadrukkelijk met die traditie. "Een positief resultaat behalen kan namelijk ook betekenen dat geld niet is geïnvesteerd in dingen die belangrijk zijn voor de samenleving, zoals bestrijding van armoede, goede huisvesting , goede zorg en de bestrijding van de werkloosheid", motiveerde Sariaslan haar 'niet-compliment'. "Een overschot duidt erop dat geld niet is uitgegeven, een signaal dat er te weinig is gedaan en dat is uiterst kwalijk", aldus Sariaslan, doelend op het potje geld voor WMO en andere gemeentelijke (jeugd)zorgtaken dat de gemeente vorig jaar met 6,5 miljoen zag uitgroeien naar maar liefst 11 miljoen euro.

Sariaslan wees er verder op dat Harderwijk met 5,9 procent van de beroepsbevolking vorig jaar de hoogste werkloosheid in de hele regio kende. Alleen Zeewolde scoorde met 6,1 procent nét iets hoger. "Het college moet scherper begroten en beter plannen", vond Sariaslan, die het gemeentelijke beleid samenvatte als 'mooie plannen, maar te weinig daden'. Omdat ze op veel plekken in de Themarekening 'conform begroting uitgevoerd' had zien staan, was dat voor haar reden het college te verwijten dat het 'nergens nieuw beleid heeft ontwikkeld en weinig sturing heeft plaatsgehad'. Sariaslan kreeg op haar beurt een subtiel lesje van fractievoorzitter Jack van Zundert van de Stadspartij Harderwijk Anders en ChristenUnie-raadslid Jos Aikema, die vonden dat zulke opmerkingen thuishoren in debatten over de begroting en dat niet het college, maar de raad aan zet is als het erom gaat nieuw beleid te ontwikkelen.

De PvdA-fractie miste ook indicatoren in de Themarekening, die inzicht kunnen geven in de maatschappelijke effectiviteit van het geld dat de gemeente ergens aan heeft besteed. Daardoor kan de gemeente zelf, maar ook de raad, niet goed 'monitoren' wat het rendement is van haar uitgaven. De hoge belasting die mantelzorgers ervaren vormde voor de PvdA-fractie een bron van zorg. Het mantelzorgcompliment dat de gemeente hen wil geven is 'absoluut niet voldoende' om hen te steunen, zo vond Sariaslan. Ze zei dat ze veel mantelzorgers heeft gesproken, die niks merken van steun van gemeentezijde.

VVD-voorman Bert van Bijsteren was dat 'WMO-reservepotje' met elf miljoen euro erin ook opgevallen. Hij pleitte ervoor om mantelzorgers en vrijwilligers daarvan te laten profiteren. Een deel van het geld zou gebruikt moeten worden aan de bestrijding van eenzaamheid en aan voorzieningen waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.