• Harry Schipper

Ratten nopen gemeente tot andere oeverkeuze 

HARDERWIJK Er worden regelmatig ratten gesignaleerd op zowel het Strandeiland als het Dolfinariumeiland in wording. De diertjes blijken zich uitermate goed thuis te voelen aan de met stortstenen beklede oevers. De gemeente is daar niet blij mee en heeft maatregelen bedacht.

Harry Schipper

De stortstenen oevers, onder en achter de houten steigers aan de noordzijde van het Strandeiland zijn populair bij rattenpopulaties. Met alle negatieve gevolgen van dien. Ratten kunnen met hun ontlasting en speeksel ziektekiemen verspreiden, waaronder de ziekte van Weil. Daarom wil het gemeentebestuur zo snel mogelijk de oevers bekleden met een materiaal, waardoor de ratten zich  niet meer tussen de stenen kunnen verstoppen en vanzelf verdwijnen. De kosten hiervoor worden geraamd op 84.000 euro.

SNELLE START Aanvankelijk zouden diezelfde stortstenen ook komen aan de noordzijde van de toekomstige haven tussen binnenstad en Dolfinarium. Omdat daar dan hetzelfde rattenprobleem de kop op zou steken, heeft het college van B&W nu besloten om in plaats van stortstenen langs de noordoever een stalen damwand te plaatsen. Die oplossing valt wel drie ton duurder uit. Toch kiest het college voor deze oplossing en heeft zelfs al opdracht gegeven om met de werkzaamheden te starten, vooruitlopend op goedkeuring door de raad van het benodigde krediet.Met het voorboren en intrillen van de extra stalen damwanden wordt naar verwachting direct na de bouwvak al een begin gemaakt. Tegelijk ook wordt de boulevard verder uitgegraven om de Stadshaven op diepte te brengen. Het zand wordt met zware kiepwagens naar de andere kant van de N302 gebracht. Tussen de Pasteurhaven en de provinciale weg komt daar een nieuw overloopterrein waar in de toekomst tijdens de drukke zomermaanden toeristen hun auto's kunnen parkeren, als de parkeerterreinen dichterbij de stad allemaal vol zijn.

Bijkomend voordeel van de stalen damwanden is dat de boten waarmee passanten straks afmeren veel dichter bij de kade kunnen komen, dan wanneer ze moeten afmeren aan steigers die over de ondiep gelegen stortstenen zijn aangelegd. De diepte aan de kant van de stalen damwanden is net zo diep als meer naar het midden van de haven. Aanvankelijk zou de noordkant van de Stadshaven trouwens worden ingezet als locatie voor ligplaatshouders, maar die plekken zijn inmiddels uit de plannen geschrapt.

WATERPRETPARK Onduidelijk is nog wat er gaat gebeuren met de oever aan de overzijde van het Strandeiland. Langs deze oever, vanaf de kop van de Stadshaven - dus bij het 'Surfcentrum' - tot aan het begin van de tijdelijke hondenuitlaatplaats, liggen eveneens stortstenen.

Omdat op termijn naar alle waarschijnlijkheid daar een nieuwe ingang komt voor het waterpretpark van het Dolfinarium, zal ook deze oever nog wel aangepakt worden, zo verwacht Waterfront-projectleider Rick Sjoerdsma. Met de aanleg van het Waterpark is inmiddels een begin gemaakt.