• Van der Valk Harderwijk

Van der Valk Harderwijk koopt gemeentebos

HARDERWIJK Hotel Van der Valk Harderwijk wil haar hotel met 77 kamers uitbreiden en staat op het punt om hiervoor ruim 25 duizend vierkante meter bos te kopen van de gemeente Harderwijk. Het te kopen bos - dat deel uitmaakt van het streng beschermde Veluwse Natura 2000-gebied - ligt om het hotel heen. De uitbreiding is gepland aan de zuidkant van het hotel, parallel aan de Leuvenumseweg.

Harry Schipper

Burgemeester en wethouders zijn bereid de eigen bosgrond te verkopen, zo is dinsdag besloten. Over de aankoopprijs willen B&W geen mededelingen doen. „Dat is vertrouwelijk", zo liet wethouder Jeroen de Jong van financiën vrijdagochtend weten. De Jong benadrukt dat het nu enkel gaat om de aankoop van de bosgrond. „Ze kopen het bos nu met de bestemming 'bos'. Dus niet als 'bouwgrond' of zo." Voor bosgrond gelden andere - veel lagere - vierkante meterprijzen dan bijvoorbeeld voor grond die bebouwd mag worden.

De deal tussen gemeente en hotel behelst dat Van der Valk nu voor eigen rekening en risico gaat proberen het bouwplan te realiseren. Daarvoor moet onder andere nog een bestemmingsplanwijziging worden doorgevoerd en bouwvergunningen verleend. Ook moet de provincie als 'bevoegd gezag' nog oordelen of de bouwplannen in het streng beschermde 'Natura 2000-gebied' geen nadelige gevolgen hebben voor de flora en fauna. Aanvankelijk besloot de provincie positief over de aangevraagde toestemming, maar nadat natuurorganisaties tegen dat besluit bezwaar hadden gemaakt, vernietigde de Raad van State afgelopen zomer dat besluit, omdat er het bosperceel ook deel uitmaakt van het leefgebied van de zeldzame zwarte specht. Van der Valk Hotels moet nu met een aanvullend onderzoek aantonen dat de zwarte specht er geen problemen mee heeft dat zijn leefgebied wordt verkleind. De provincie neemt aan de hand van die nieuwe onderzoeksgegevens dan opnieuw een beslissing.

Pas als alles rond is en met de bouw kan worden begonnen, krijgt de gemeente van het hotel een fors hoger bedrag nabetaald. Dat bedrag is gebaseerd op de 'marktconforme' grondprijzen die gelden voor de veel hoogwaardigere bestemmingen als 'horeca-bebouwing' en 'parkeerplaatsen'. Van de totale aankoopprijs - door deze krant voorzichtig geschat op 1,4 miljoen euro - gaat dan weer 360 duizend euro af. Dat is het bedrag dat de gemeente nog kwijt is aan het bouwrijp maken van het bosterrein en het verleggen van een hoogspanningsleiding die over het bosperceel loopt.

Van der Valk krijgt van de gemeente een herplant-plicht opgelegd voor alle bomen die er voor de aanbouw gekapt moeten worden. Onduidelijk is nog waar die nieuwe boompjes komen. Om dat uit te zoeken én om onderzoek te laten uitvoeren naar eventuele vervuiling van het bosperceel wil Van der Valk alvast vierduizend euro van de gemeente. De gemeenteraad moet nog instemmen met het beschikbaar stellen van beide geldbedragen.