• Foto: Berry Vincenta

    Berry Vincenta

Helios Harderwijk organiseert op donderdag 19 oktober een avond over 'Veranderend Bewust-Zijn''

13-10-2017, 15:11 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 19 oktober 2017, 20:00 tot 22:30

Locatie:

Tesselschadelaan 1, Harderwijk
De Kiekmure
Harderwijk

Helios Harderwijk organiseert op donderdag 19 oktober a.s. een avond met Berry Vincenta over "Veranderend Bewust-Zijn". Berry Vincenta is al jaren bewustzijnswerker op vele manieren, zowel individueel als met groepen, in binnen- en buitenland. Zij heeft zich ontwikkeld als medium en als doorgever van leerzame Kosmische teksten. De informatie die zij via haar bewustzijn opvangt sluit naadloos aan bij de hulpvrager of groep, die om advies vraagt. Zij ontvangt deze informatie al heel lang uit hogere Kosmische Lichtvelden en wordt daarin begeleid vanuit die gebieden van Liefde en Bewustzijnsordening door de Meesters. Het doorgeven van deze teksten als kanaal doet zij ook voor zalen, tijdens cursussen en in individuele sessies. De schilderijen die zij maakt zijn gebaseerd op de Zielentrilling van degene die haar daartoe de opdracht heeft gegeven. Berry Vincenta beoogt mensen wakker te maken in hun eigen bewustzijn. Vanuit haar grote liefde voor de Mens en de Schepping wil zij iedereen die dat wil inspireren om te groeien in het eigen leven en de levenskracht. Haar devies is kennis te willen krijgen over je eigen essentie en daarmee de Kracht in jezelf te laten ontwaken. Tijdens de gechannelde lezing op deze avond komen essentiële vragen aan de orde, zoals: wat gebeurt er in deze chaotische wereld met het persoonlijke en collectieve Bewust-Zijn? Of anders gezegd: wat verandert er binnenin ons? En hoe kunnen we daar op een natuurlijke en wijze manier mee omgaan? Berry Vincenta zal hierover een indringende Channeling geven. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer informatie over dit onderwerp en over Berry Vincenta is te vinden op https://berryvincenta.com.

De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in gebouw De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. De avond is gratis toegankelijk voor leden, niet-leden betalen € 12,50. Zie voor nadere informatie over deze en andere activiteiten ook www.heliosharderwijk.nl