Stadspartij Harderwijk Anders: Informatiebijeenkomst Tiny Houses

18-12-2016, 15:40 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 25 januari 2017, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Hoge Brug 10, Harderwijk
Walhalla
Harderwijk

Harderwijk Anders organiseert 25 januari een informatieavond over Tiny Houses in Walhalla op het strandeiland.

Wellicht heeft u al eens iets gelezen of gezien over Tiny Houses. Een duurzaam woonconcept dat er vanuit gaat dat je slechts het hoognodige verbruikt.

In lijn met ons programma waarin we ons hard maken voor eenvoudigere regelgeving voor ontwikkeling van eigen woningen, heeft Harderwijk Anders het concept Tiny Houses omarmd.

Tijdens de themabegroting heeft de fractie middels een motie het college de opdracht gegeven om dit concept te verwerken in de woonvisie. Het is belangrijk om daarbij in kaart te krijgen wat de kansen en de knelpunten zijn.

Om met elkaar in gesprek te raken over wensen, kansen en valkuilen organiseert Harderwijk Anders een informatieavond over dit unieke woonconcept waarbij u van harte uitgenodigd bent.

Datum: 25 januari 2017

Tijd: 20:00

Lokatie: Walhalla, Hoge Brug 10 Harderwijk (strandeiland)

De stichting Tiny Houses geeft een presentatie over de geschiedenis en de huidige ervaringen. Vanzelfsprekend is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook de gemeente zal aanwezig zijn om aantekeningen te maken om zo tot relevante informatie te komen die nodig is voor de uitwerking van het concept.

We hopen op uw interesse, kennis en kunde om tot goede beleidsafwegingen te kunnen komen en zullen u 25 januari van harte welkom heten in Walhalla.

Tot dan.

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van Stadspartij Harderwijk Anders

Gertien Koster, Edwin Enklaar