Steunouder(s) van start in Harderwijk

15-08-2016, 15:31 | Lezersnieuws |

Datum:

dinsdag 13 september 2016, 19:15 tot 21:00

Locatie:

Deventerweg 4, Harderwijk
ZorgDat
Harderwijk

Ouders kunnen soms door allerlei oorzaken de verzorging en opvoeding van hun kind (tijdelijk) moeilijk alleen aan. Steunouders bieden deze ouders een steuntje in de rug door het kind een of meer dagdelen per week aandacht te geven. Zo kan de ouder van het kind energie op doen en de eigen verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind behouden.

ZorgDat gaat in samenwerking met CJG Harderwijk het project aansturen en uitvoeren dankzij een financiële bijdrage van het VSB-fonds.

Steunouder

Een steunouder is bedoeld voor ouders die tijdelijk een steuntje in de rug rond de opvoeding van hun kinderen kunnen gebruiken. Stel je raakt beiden werkeloos, in je gezin wordt een ernstige ziekte geconstateerd of er is sprake van psychische klachten. Het gaat vooral om ouders die zelf geen familie en vrienden in de buurt hebben, waarop zij terug kunnen v allen. Steunouders zijn een soort "tante en oom", "oma en opa" bij wie het kind bijvoorbeeld een dagdeel per week terecht kan. Het kind blijft bij de ouder wonen. De ouder behoudt de eigen regie. Steunouders voorkomen de inzet van (zwaardere) hulpverlening.

Om deze belangrijke vorm van vrijwilligerswerk goed uit te voeren, krijgen steunouders in Harderwijk professionele begeleiding van de projectcoördinator van ZorgDat.

Belangstelling om als vrijwillige steunouder aan de slag te gaan?

Graag ontmoeten we u op de informatiebijeenkomst op 13 september, van19.15 tot 21.00 uur aan de Deventerweg 4. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt verteld over alle facetten van het steunouderschap. Ook is er een vrijwilliger aanwezig om u te informeren over haar ervaringen als steunouder.

Voor meer informatie over Steunouder( s) Harderwijk kunt u contact opnemen met Hennie Visser, vrijwilligerscoördinator ZorgDat, hennievisser@zorgdat.nl