Bezwaarlaantje, -hofje of -straatje nieuwe straatnaam in Ermelo?

14-06-2019, 11:26 | Lezersnieuws | Anne

Op vrijdag 14 juni 2019 heeft één van de kopers van een appartement in het omstreden bouwplan Kerklaan-Postlaantje een straatnaamverzoek indienen bij de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte. 

In zijn brief verwijst hij naar het eerder verschenen artikel waarin werd gepubliceerd dat één van de straten in het plangebied de naam Wegwijzer kreeg, welke verband houdt met het verleden van het plangebied.

Nu de bouw van de appartementen is stilgelegd wegens voorliggende bezwaren, bracht dit de koper van het appartement er toe om de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte te verzoeken één van de toekomstige straten of hofjes te voorzien van een naam verband houdende met het heden. In de brief wordt het volgende verzoek gedaan:

Wanneer het een hofje betreft: 

’t Bezwaarhofje 

Of wanneer het een straat/laan betreft:

’t Bezwaarlaantje / ’t Bezwaarstraatje 

 

Nu de daadwerkelijke aanleg van de straten en hofjes in het plangebied Kerklaan-Postlaantje volgens de koper nog wel enige tijd zou gaan duren, gaf hij aan deze tijd te gaan gebruiken om na te denken over een passende naam voor de overige straten en hofjes. Hierbij hoopt de koper dat er hem een naam te binnenschiet welke geen connectie heeft met het verleden of het heden, maar juist met de toekomst van het plangebied Kerklaan-Postlaantje.