CDA: Bewoners Groot Horloo willen ontsluiting Groene Zoomweg

18-10-2016, 11:41 | Lezersnieuws | Eric van Luxemburg

De beantwoording op de vragen van het CDA Harderwijk is duidelijk: aan Harderwijk ligt het niet dat de zuidelijke afslag van de rotonde op de Groene Zoom ter hoogte van Groot Horloo niet is aangelegd.

'De gemeente Ermelo heeft ten tijde van de aanleg van de Groene Zoomweg aangegeven geen aansluiting op de rotonde te willen hebben.

De belangrijkste reden hiervoor was dat men bevreesd was voor sluipverkeer in het Ermelose buitengebied", aldus B&W Harderwijk.

De vraag van de bewoners van Groot Horloo om de ontsluiting naar de Groene Zoomweg te realiseren, wordt nu behandeld in de komende Ermelose commissievergadering waar het ontwerpbestemmingsplan Horst-Noord op de agenda staat.

"Ermelo hoeft alleen een verzoek om ontsluiting bij de gemeente Harderwijk neer te leggen. Als Ermelo dat doet is Harderwijk voornemens medewerking te verlenen", citeert Ida Stoevelaar uit de beantwoording op de vragen van het CDA.

Een betere bereikbaarheid van en naar de wijk Drielanden en het winkelcentrum is volgens de CDA fractie van groot belang.