CDA heeft zorgen om voorstel vliegroutes Lelystad over Hierden en de regio

27-08-2017, 23:50 | Lezersnieuws | Eric van Luxemburg

Op initiatief van Teuge airport en het Nationaal Paracentrum Teuge is een notitie opgesteld over routevarianten van en naar Lelystad Airport. Die notitie is aan de staatssecretaris aangeboden om de voorgestelde alternatieve route B++ (dat is de oorspronkelijke route Apeldoorn - Leuvenum - Hierden/Hulshorst) te onderzoeken en mee te nemen in de vastlegging vliegprocedures voor Lelystad. De CDA-fracties van Harderwijk-Hierden, Ermelo en Nunspeet hebben kennisgenomen van deze ontwikkelingen en maken zich zorgen dat de in het verleden als niet reëel beoordeelde vliegroute B++ alsnog als de oplossing wordt gekozen met alle gevolgen van dien voor de inwoners van o.a. Leuvenum, Hierden en Hulshorst. Alhoewel er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden vragen de CDA-fracties voor deze ontwikkeling maximaal aandacht van de respectievelijke colleges.

In de publieke belangstelling voor Lelystad Airport staan de vliegroutes met stip op één. In het Aldersadvies Lelystad is een aantal randvoorwaarden (voldoende hoogte hebben en niet over woonkernen vliegen) opgenomen waaraan de vliegroutes moeten voldoen. Een van de mogelijke vliegroutes was de route Apeldoorn - Leuvenum - Hierden/Hulshorst. "Op grond van het niet kunnen voldoen aan de gestelde randvoorwaarden is die route toentertijd als niet reëel afgeschoten. Het vreemde is dat deze nu weer in de notitie als 'nieuw en beste alternatief' wordt gepresenteerd. Een vreemde manier van doen", meent Peter Sels, fractievoorzitter van het CDA Harderwijk-Hierden.

In opdracht van de staatssecretaris wordt er een second opinion over de vliegroutes Lelystad uitgevoerd waarvan, naar verwachting, eind september het eindrapport gereed zal zijn. De drie fracties zijn zich ervan bewust dat elke te kiezen route voor- en nadelen voor de verschillende gemeenten en haar inwoners kent, dat is nu eenmaal de consequentie van vliegroutes. Tegelijkertijd is het ook bekend dat het gebied Apeldoorn - Ermelo - Harderwijk - Nunspeet al behoorlijk wat vlieglawaai te verduren krijgt, denk daarbij aan de laagvlieggebieden voor militaire helikopters en straaljagers. Bovendien maakt het gebied ook deel uit van de prachtige Veluwe en derhalve zijn de aangedragen argumenten van 'Red de Veluwe' ook hier zeer zeker toepasbaar. De CDA-fractie zal over deze ontwikkelingen schriftelijke vragen aan het college stellen met als kernvragen hoe het college hier mee omgaat en wat zij als tegenactie gaat ondernemen.