• Op de foto de nieuwe D66 fractie met vlnr Martijn Pijnenburg, Anke Buurman-Kuiper en Thijs Melkert.

    Benjamin Buurman

D66: 'Vorm coalitie die recht doet aan nieuwe verdeling gemeenteraad'

05-04-2018, 10:52 | Lezersnieuws | Benjamin

HARDERWIJK - D66 zet in op een coalitie van verkiezingswinnaars Harderwijk Anders, VVD en D66 met het CDA. Daarom hebben Martijn Pijnenburg en Thijs Melkert vanavond namens de D66-fractie een eerste gesprek gevoerd met verkenner Hans Esmeijer, die door Harderwijk Anders is aangesteld om een nieuwe coalitie in Harderwijk te onderzoeken. In een aan Esmeijer overhandigde brief staan de volgens D66 belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren: meer vrijheid, meer ambitie - met name op de woningmarkt - en meer aandacht voor duurzaamheid.

Verkiezingsuitslag

"Om recht te doen aan de verkiezingsuitslag adviseert de fractie van D66 u een coalitie te onderzoeken waaraan ten minste de drie winnaars van de verkiezingen deelnemen. Hiermee krijgt de progressief-liberale stemverhouding in de nieuwe raad een zo goed mogelijke weerklank in de coalitie." De progressief-liberale partijen haalden bij de verkiezingen op 21 maart 18 van de 29 zetels, een grote verschuiving ten opzichte van de afgelopen raadsperiode.

Handhaven van de huidige coalitie (CU-CDA-HA-VVD) doet in de ogen van de D66-fractie geen recht aan de verkiezingsuitslag en de stemverhouding in de raad (progressief-liberaal vs. conservatief-confessioneel). "Voor de invulling van de bovenstaande drie thema's (vrijheid, ambitie, duurzaamheid) ziet de fractie van D66 een samenwerking met het CDA als een kansrijkere optie, dan een samenwerking met de ChristenUnie."

Drie thema's

"Voor de fractie van D66 zijn drie thema's essentieel om de komende jaren op in te zetten", aldus de fractie in de brief aan Esmeijer. "Zowel in het verkiezingsprogramma als de campagne heeft D66 zich opgeworpen voor meer vrijheid, ambitieuzer en groener."

Vrijheid

D66 stelt in de brief dat de vrijheid voor iedere inwoner de komende vier jaar het belangrijkste thema is in Harderwijk. "Vrijheid en vertrouwen gaan hand in hand. Als lokale overheid moeten we niet langer alles willen controleren, niet met onnodig veel regels komen om inwoners en ondernemers in hun vrijheid te beknotten." Als voorbeelden noemt de fractie de Omgevingswet, de koopzondag, samenwerking met de horeca, een realistisch softdrugsbeleid, nieuwe vormen van democratie, keuzevrijheid in de zorg en een vuist maken tegen polarisatie in de samenleving.

Ambitieuzer

D66 vindt dat de woningmarkt de komende jaren prioriteit verdient. "De komende jaren moeten we ervoor zorgen dat er voor iedere Harderwijker een passende woning beschikbaar is. Met name voor mensen met een middeninkomen - onze verpleegkundigen, onderwijzers, militairen en agenten - is er momenteel een tekort aan passende woningen." D66 ziet ruimte voor ontwikkeling aan de Parallelweg en aangrenzend voor een grootschalige stadsinbreiding in de wijk Stadsdennen.

Groener

Net als de afgelopen vier jaar richt D66 zich de komende jaren op duurzaamheid. "Harderwijk loopt inmiddels achter op de eerder gestelde doelstelling: 45% CO2-neutraal in 2031. Het is tijd voor een coalitie, die werk maakt van verduurzaming van onze gemeente", aldus de fractie. Als voorbeelden worden meer zonnepanelen en gasloos maken van woningen genoemd, en een energieneutraal nieuw zwembad De Sypel.

Brief

Lees de brief van de D66-fractie aan verkenner Esmeijer hier. https://harderwijk.d66.nl/content/uploads/sites/331/2018/04/2018-04-04-Brief-verkenner-Esmeijer.pdf