• Domotica, ook bij Leertouwer

    Elly den Harder

Domotica lesprogramma voor het mbo gelanceerd

24-09-2018, 20:39 | Lezersnieuws | Elly

Op 12 september jl. werd het Domotica lesprogramma voor het mbo gepresenteerd bij Leertouwer in Barneveld. In opdracht van Platform Techniek Noordwest-Veluwe en met hulp van de Provincie Gelderland hebben het ROC Landstede en Deltion in samenwerking met De Techniek Academie en diverse bedrijven uit de regio gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijsprogramma Domotica. Het tweede project in het kader van het Techniekpact voor de regio Noord Veluwe & Randmeergebied is hiermee met goed gevolg afgerond en het lesmateriaal zal binnen het mbo gebruikt kunnen gaan worden.

In de afgelopen drie jaar is hard gewerkt aan een duurzaam Domotica lespakket. Voor de toekomst wordt het programma geborgd doordat een groep van docenten en bedrijven het materiaal digitaal blijft updaten en bewerken onder redactie van onderwijsinstituut Tutorial dat door Platform Techniek Noordwest-Veluwe in de armen is genomen. De ontwikkelingen in de techniek gaan exponentieel snel. Daarom is het van belang dat ook het onderwijs meegaat in deze sneltrein. Bedrijfsleven en het beroepsonderwijs hebben elkaar hierbij nodig. Techniekpact Noord Veluwe & Randmeergebied is eind 2014 opgesteld; in dit pact worden een aantal projecten benoemd welke de komende jaren uitgevoerd zullen gaan worden. Een grote ambitie, maar hard nodig willen we binnen de regio nog voldoende actueel opgeleide technici beschikbaar hebben voor de toekomst. Het mbo beroepsonderwijs mocht eerder dit jaar ook het BIM lespakket tegemoet zien. Dit werd in het voorjaar gepresenteerd.

Voor meer informatie of vragen over het Domotica lespakket voor het mbo, neem contact op met info@platform-techniek.nl of kijk op www.platform-techniek.nl.