• Gedeputeerde Meijers (l) met VGK-secretaris Arry Foppen en restaurateur Aafje Bouwhuis (r)

    Vrienden Grote Kerk
  • Bovenop de hoge steiger wordt een werkvloer gemaakt.

    Vrienden Grote Kerk

Gedeputeerde onder indruk van Grote Kerk

11-01-2019, 14:57 | Lezersnieuws | Stichting

Gedeputeerde Josan Meijers (PvdA) bracht vrijdag een werkbezoek aan de Grote Kerk van Harderwijk om zich op de hoogte te stellen van de restauratiewerkzaamheden, die plaatsvinden tot 2021. Ook burgemeester Van Schajik en wethouder Jeroen de Jong van de gemeente Harderwijk waren aanwezig. Mw. Meijers vertelde na afloop, dat zij een erg positieve indruk heeft gekregen van de manier waarop de restauratie van de schilderingen is georganiseerd. Zij prees de voortvarendheid waarmee de werkzaamheden worden aangepakt en ook over de integrale aanpak was Meijers positief: duurzaamheid speelt bij de restauratie een grote rol en de problematiek rondom het behoud van de schilderingen voor de toekomst heeft grote aandacht.

Albert Heldoorn, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk, toonde zich tevreden over de belangstelling vanuit de provincie Gelderland. "De provincie toont zich erg betrokken bij deze megaklus en we zijn bijzonder dankbaar voor de € 497.000 die we in 2018 ontvingen." Ondertussen lopen de subsidieaanvragen al weer voor de volgende fase van werkzaamheden. De eerste restauratiefase kan medio 2019 worden gedekt met financiële middelen. Wanneer echter de restauratie van de koorgewelven, die nu in gang is gezet tegenvalt, kunnen er gaten ontstaan in de financiering. Restaurator Aafje Bouwhuis legde aan mw. Meijers uit, dat de koorgewelven op meer dan 25 m hoogte in de Grote Kerk veel verval vertonen. Als hier onvoorzien omvangrijk metsel- en voegwerk aan te pas moet komen, kunnen de kosten hoger uitvallen dan voorzien. Dit wordt eind februari bekend, wanneer de steigers ervoor zorg dragen dat de restaurateurs vlakbij de schilderingen kunnen komen hoog boven het koor.