• De gewelfschilderingen lopen gevaar

  c
 • Overal verval in de Grote Kerk

  Copyright: Stichting Vrienden Grote Kerk
 • De schoonheid van de Grote Kerk in gevaar

  Copyright: Stichting Vrienden Grote Kerk
 • Alle gewelfschilderingen moet worden hersteld

  Copyright: Stichting Vrienden Grote Kerk

Gewelven Grote Kerk in gevaar

06-12-2017, 13:01 | Lezersnieuws | Stichting Vrienden Grote Kerk Harderwijk

HARDERWIJK - De dakconstructie van de Grote Kerk in Harderwijk is stevig aan onderhoud toe. Deze maand december wordt er door specialisten onderzoek gedaan naar het exact vaststellen van de maatregelen, die getroffen moeten worden om het gebouw te behoeden voor desastreuze gevolgen. Door de bouwkundige mankementen lopen de renaissancistische schilderingen in de gewelfbogen van de Grote Kerk groot gevaar. Er zijn veel gebieden met verwoest pleisterwerk in de gewelven geconstateerd en scheurvorming is overal zichtbaar. Boven de raambogen in het koor en het transept van de kerk is het slecht gesteld met de schilderingen. Opvallend zijn ook de scheuren in het koorgewelf parallel aan bijna alle ribben in de middenzone van de kerk. Hier lopen ook scheuren door de ribben. Er moet rekening worden gehouden met losgeraakte ribben.

Albert Heldoorn is er helemaal niet gerust op. Hij heeft twee petten op en is daarmee intensief betrokken bij de voortgang van het werk in de Grote Kerk. Hij is voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk: "De Grote Kerk staat voor grote uitgaven. Alleen al de restauratie van de schilderingen zal 800.000 euro gaan kosten en dan heb ik het nog niet over het herstel van de dakconstructie. In technische termen heet het, dat de Grote Kerk aan het zetten is. Dat houdt simpel gezegd in, dat de muren niet meer bij elkaar gehouden kunnen worden door de huidige bogen en trekstangen bovenin de kerk. We praten over hoogtes van meer dan 20 meter. Bepaald geen huis-tuin-en-keuken-klusje."

De Stichting Vrienden van Grote Kerk heeft alarm geslagen en heeft de wens, dat de bevolking haar werk ondersteunt. De Hervormde Gemeente van Harderwijk heeft geen financiën om een dergelijke miljoenenklus te bekostigen. Daarom zijn er besprekingen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de provincie Gelderland en de gemeente Harderwijk. Maar daarnaast zullen er andere bronnen moeten komen om de unieke schilderingen uit 1562 veilig te stellen. Ze zijn vrijwel nergens elders in Europa te vinden. De Vrienden van de Grote Kerk houden deze maand een grote actie om donateurs te werven. De Stichting heeft een Facebook-pagina geopend, waarop veel bijval komt.