Gladheidsbestrijding

13-12-2017, 19:00 | Lezersnieuws | G.G.Garritsen

KLACHT

Jaarlijks komen wij met dezelfde klacht bij de gemeente. En ook jaarlijks is de beantwoording van die klacht door de gemeente identiek.

Waar gaat het over? Door de gemeente is besloten dat gladheidsbestrijding slechts plaats vindt bij en op doorgaande wegen. De door mij ook jaarlijks geconstateerde uitzonderingen laat ik buiten beschouwing.

Onder andere de Vondellaan en de Da Costalaan, maar dat geldt ongetwijfeld voor nog meer straten in de 'parkenbuurten', zijn geen doorgaande wegen en dus wordt er niet aan gladheidsbestrijding gedaan. In die straten is de oudere bewoner verplicht om thuis te blijven en is afhankelijk van een goede, jongere buur om hem of haar van de eerste levensbehoeften te voorzien.

In mijn argeloosheid en er vanuit gaand dat ook bij de gemeente alleszins redelijke en reële mensen te vinden zijn, meldde ik mij telefonisch met de reeds aangehaalde klacht.

Uitleg volgde: 'daar waar de gemeente geen gladheidsbestrijding toepast, is de burger verplicht dat gedeelte van de straat waaraan de bewoner aan de voorkant grenst, zelf te onderhouden. Van een dergelijke, absurde oplossing word ik moedeloos. Hoe kun je nu verwachten, en dat zeker niet van een bejaarde bewoner, om over een lengte van zo'n dertig meter de straat vrij te maken van sneeuw en ijs. Weet deze ambtenaar wel waar hij het over heeft? Ik raad hem aan: overtuig u eens van de situatie ter plaatse, voordat u een onzinnig antwoord geeft.

Voorts wil ik benadrukken dat, alhoewel de gemeente voortdurend aangeeft de zorg voor de oudere mens een hoge prioriteit te geven, slaat zij in deze situatie de plank volledig mis!

In het 'noordelijke' stukje Vondellaan, zo'n 14 woningen zijn 10 bejaarden (75 - 96 jaar) te vinden, waarvan de gemeente vindt dat zij het gedeelte van de weg voor hun huis sneeuwvrij moeten maken. Ik zal het u nog sterker vertellen een deel van deze bejaarden durft en kan hun woning niet eens verlaten gezien de omstandigheden. Hoe bedoelt u: de zorg van de ouderen ligt ons na aan het hart?

Ik kan en zal mij niet bemoeien met de prioriteiten van de gemeente, omdat ik niet in die positie verkeer. Maar het is mij wel 'zonneklaar' dat door een eenvoudige ingreep aan de door mij geschetste situatie een eind kan worden gemaakt. De gemeente Ermelo heeft prachtig materieel om in korte tijd deze klus te klaren, waarmee u veel bewoners een plezier doet en waar aan de uitlating 'de ouderenzorg staat bij ons hoog in het vaandel' gestand wordt gedaan.