Jeugdprofessionals van het Jaar met eigentijds product in jeugdzorg

20-09-2018, 21:00 | Lezersnieuws | Mariska

Jantine van Braak en Willianne van de Zande van Pactum hebben vanuit hun passie eigenhandig de nieuwe observatie-diagnostiekgroep Vlindertuin opgezet.
Met deze prestatie ontvingen zij op 14 september welverdiend de titel ‘Jeugdprofessional van het Jaar’.

De Vlindertuin van Pactum jeugd- en opvoedhulp sluit haarfijn aan bij de beweging van het passend onderwijs. In deze observatie-diagnostiekgroep in Harderwijk krijgen kinderen kortdurende, maar intensieve zorg. Een brede benadering waarbij diagnostiek wordt gecombineerd met alle facetten van de kind-ontwikkeling. Binnen twaalf weken ontvangen ouders en school een sluitend advies voor de toekomst.

Dit advies wordt gegeven door het multidisciplinaire team. Jeugdzorgwerkers Jantine en Willianne werken hierin samen met gedragswetenschapper Mariska Versteeg van Pactum en twee collega’s van ’s-Heerenloo: fysiotherapeute Marieke van den Heuvel en logopediste Wilma van Vulpen.

Collega Nynke Tabak heeft Jantine en Willianne voorgedragen. Nynke: “Deze groep draait op twee professionals die vol passie, ervaring en in eigen tijd een fantastisch product hebben gemaakt dat staat als een huis. Daarnaast dragen Jantine en Willianne zorg voor het algehele begeleidingstraject en alle bijkomende zaken. Een geweldig eigentijds product dat niet zo sterk was geworden zonder hen.”

Willianne en Jantine: “Wij zijn erg blij met de prijs. Het is een eer en we kunnen het bedrag van € 7.500 goed gebruiken. Dit willen we inzetten om de adviezen en tips die wij na de observatie-diagnostiekfase aan ouders, peuterspeelzaal en school geven, beter geïmplementeerd te krijgen in de thuis- of schoolsituatie.”