• Logo Kansfonds

    KF

Kansfonds steunt Scoutingvereniging Verbraak Margriet Groep met gift

17-05-2019, 21:18 | Lezersnieuws | Voorzitter

Er is weer goed nieuws te melden !! Het Kansfonds heeft € 10.000,- beschikbaar gesteld aan Scouting Verbraak Margriet Groep om inventaris en meubels aan te kunnen schaffen voor het nieuwe Stamgebouw. Dit gebouw, onderdeel van het project Buitenplaats Scouting Harderwijk, een initiatief i.s.m. Scouting Ragay Redoz, zal eind juli worden opgeleverd. Dankzij deze gift kan ook de inrichting worden gerealiseerd.

Het Kansfonds (www.kansfonds.nl) staat voor een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen.

Met het project Buitenplaats Scouting Harderwijk wil de scoutingvereniging ook kinderen uit deze doelgroep bereiken en ruimte geven om zich persoonlijk te ontwikkelen. Dit in de mooie en natuurlijke omgeving van Harderwijk.