• Dhr. M. Hoogvliet met het bestuur van Steunfonds Salem

    fotografe Mieke van den Broek
  • derde van links Dhr M. Rutgers, uiterst rechts vz Steunfonds A.J. Homans

    fotografe Mieke van de Broek

Laatste donaties Stichting Steunfonds Salem

15-04-2019, 14:22 | Lezersnieuws | Martin

Tijdens de Week van de Longen in Ermelo hebben het Longfonds en Stichting Merem beiden een cheque van € 27.000 van de Stichting Steunfonds Salem Ermelo in ontvangst mogen nemen. De cheques werden op dinsdag 9 april in Hotel en Congrescentrum Heerlickheijd van Ermelo overhandigd door het voormalig bestuur van het Steunfonds Salem. De geschonken bedragen komen volledig ten goede aan wetenschappelijk onderzoek. Binnen het Longfonds aan ‘Accelerate consortium Astma Preventie’ en binnen stichting Merem aan onderzoek naar de effectiviteit van behandeling chronisch longzieken. Voor het Longfonds werd de donatie in ontvangst genomen door directeur dhr. M. Rutgers en voor stichting Merem door lid RvB dhr. G. Hoogvliet.

Met het overhandigen van de cheques komt een einde aan het bestaan van Stichting Steunfonds Salem. Door de verkoop van het voormalig Astma Behandelcentrum Salem aan de Julianalaan te Ermelo door het St Jansdal, is een einde aan de doelstelling van Stichting Steunfonds Salem gekomen. De stichtingsdoelstelling ‘het ondersteunen van kinderen met astma (COPD)’ wordt voortgezet door de het Longfonds en stichting Merem.