• de jubilarissen

    eigen foto

Nieuwjaarsbijeenkomst Rode Kruis Harderwijk

13-01-2018, 18:30 | Lezersnieuws | Secretaris Rode Kruis

Donderdagavond 11 januari kwamen (oud)vrijwilligers van het Rode Kruis afdeling Harderwijk bij

elkaar voor een Nieuwjaarsbijeenkomst. Er werd teruggekeken naar het jaar 2017 waarbij we veel

aanwezig waren bij Evenementen in de gemeente Harderwijk als Lalaland, de Veluwade en de

Aaltjesdagen. Daarnaast is er veel georganiseerd door Recreatieve Activiteiten voor de kwetsbare

doelgroepen in Harderwijk en Hierden. Enkele voorbeelden zijn: Dagtochten, Van Harte Resto en

Contactcirkel.

Ook waren er veel Jubileumactiviteiten omdat het Nederlandse Rode Kruis 150 jaar geleden is opgericht. NL-doet werkten we ook aan mee en de actie Tulp voor Hulp in samenwerking met Albert Heijn.

De collecte bracht ook meer inkomsten op en dit geld zal op een juiste wijze binnen afdeling Harderwijk worden besteed. Voor het komende jaar hopen we meer adressen met de collectebus te bezoeken zodat de opbrengst nog hoger wordt. Wilt u daarbij helpen dan horen wij het graag.

Ook werden 4 jubilarissen gehuldigd: Martin Kers en Pé Kuykhoven zijn beide 30 jaar vrijwilliger en Eugenie Bronsveld en Ina Aartsen kregen hun onderscheiding voor 10 jaar vrijwilliger.

Na het officiële gedeelte was er nog een gezellig samenzijn en gelegenheid om elkaar op een andere manier te ontmoeten als tijdens het vrijwilligerswerk,

Voor meer informatie is er de website www.rodekruisharderwijk.nl of de mail info@rodekruisharderwijk.nl en telefoon 06-81271740.