Opbrengst Collecte Nierstichting in Harderwijk

23-10-2017, 18:00 | Lezersnieuws | P.J. van Houdt

In de 3e week van september kwam de collectant van de Nierstichting bij u aan de deur.

Inmiddels is het geld afgedragen.

In Harderwijk hebt u met elkaar een bedrag opgebracht van E.13.189,91.

Daarmee zit u ruim E.800,= hoger dan vorig jaar.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank.