Politieke middag KBO-PCOB Harderwijk

12-02-2018, 11:00 | Lezersnieuws | KBO-PCOB

Uitnodiging : maandag 19 februari 2018, 14:00-17:00 uur in De Kiekmure, Tesselschadelaan 1, 3842GA Harderwijk.

De gezamenlijke ouderenbonden KBO-PCOB willen u graag uitnodigen voor onze politieke middag. Waarom? Om onze achterban kennis te laten maken met de politiek in Harderwijk en hun vertegenwoordigers.

KBO-PCOB trekken landelijk gezamenlijk op en in Harderwijk geven wij dit ook steeds meer gestalte. O.a. door het organiseren in 2018 van diverse gezamenlijke activiteiten waaronder een politieke middag.

KBO-PCOB gaan voor een seniorvriendelijk gemeente. Met de volgende speerpunten.

1. Politiek dichtbij. De vertegenwoordigers van de politieke partijen zijn geworteld in de samenleving. Zij moeten de wereld van senioren kennen. Praat niet alleen over, maar vooral mét ouderen.

2. Mensen centraal, niet de regels. Laat de uitvoering van zorg en ondersteuning aan senioren niet vastlopen op procedures of administratie. Geef toegankelijke informatie en maak eenvoudige regels. Spreek klare taal.

3. Inclusieve samenleving. Maak generatiebewust beleid, zodat iedereen volwaardig mee kan (blijven) doen aan de samenleving. Bevorder zinvolle ontmoetingen tussen mensen; dit helpt bij waardig ouder worden en voorkomt eenzaamheid.

Over deze speerpunten willen wij graag uw mening horen. En van gedachten wisselen.

Kom dan naar onze politieke middag, toegang is gratis, voor koffie wordt gezorgd.