• Tom met de spulletjes die door groep 7a van CBS Het Startblok zijn gemaakt voor het goede doel.

    S. de Jonge

Protestantse Gemeente in actie voor SamenLoop voor Hoop

26-06-2019, 16:29 | Lezersnieuws | MwS

Protestantse Gemeente Harderwijk doet mee aan de SamenLoop voor Hoop. “De ziekte kanker raakt ook onze gemeente. We leven van harte mee met patiënten, naasten en nabestaanden. We lopen samen op ter bemoediging van hen die met de ziekte leven en uit dankbaarheid voor hen die herstellen. Tijdens het lopen denken we aan mensen van wie we afscheid namen. We voeren actie om bij te dragen aan onderzoek naar kanker.”

Tom, de jongste deelnemer uit het team, weet hoe het is om met kanker te leven. Vorig jaar kreeg zijn moeder borstkanker. Gelukkig zijn de behandelingen aangeslagen en gaat het steeds beter met haar. Onderzoek naar kanker is hard nodig. Daarom wil hij meehelpen met actie voeren om er zo aan bij te dragen dat er meer onderzoek gedaan kan worden.

Samen met zijn moeder gaf Tom een korte presentatie over de SamenLoop voor Hoop in zijn klas, groep 7a van CBS Het Startblok. Daarna gingen de kinderen aan de slag met het maken en pimpen van allerlei leuke spulletjes die verkocht worden voor het goede doel. Wat hebben ze hun best gedaan!

Team Protestantse Gemeente Harderwijk staat met een kraam op het Triasfeest op 7 september, tijdens de Startzondag van de Protestantse Gemeente op 8 september en tijdens de SamenLoop voor Hoop op 20 en 21 september. Bij de kraam kun je de door groep 7a gemaakte spulletjes kopen, meedoen aan een prijsvraag, een bloemengroet voor iemand maken en nog veel meer. Houd de actiepagina in de gaten, steun ons en doe mee: acties.samenloopvoorhoop.nl/actiesprotestantsegemeente