• Kandidaat Statenlid Paul Hoogland in actie voor asbestsanering

    Wilco Bos

Pvda Gelderland wil asbestdaken vervangen doorzonnepanelen

14-03-2019, 10:02 | Lezersnieuws | Wilco

De PvdA wil dat de provincie Gelderland subsidie beschikbaar stelt om asbestdaken te kunnen vervangen door zonnepanelen. Volgens kandidaat- Statenlid Paul Hoogland snijdt het mes zo aan twee kanten: enerzijds de zekerheid dat de asbestdaken op een veilige manier worden verwijderd, anderzijds de kans de duurzame energie op te wekken. Daarmee komt de ambitie van het Gelders Energieakkoord - een energieneutrale provincie in 2050- een stapje dichterbij.

Afgelopen najaar stemde de Tweede Kamer in met het voorstel om voor 2025 een verbod in te voeren op asbestdaken. Ook al is het gebruik van asbest sinds 1993 niet meer toegestaan, in oudere woonhuizen en agrarische gebouwen is het in Nederland nog veelvuldig aanwezig. Het verbod betreft met name golfplaten en dakleien. Isolatiemateriaal bijvoorbeeld is (vooralsnog) vrijgesteld. Op 16 april stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

Burgers en agrarische ondernemers draaien nu zelf op voor de kosten. Er was weliswaar een subsidiepot van 25 miljoen euro beschikbaar vanuit de overheid om de sanering van asbestdaken te stimuleren. Maar die pot is intussen leeg en daarom stopte vorig jaar december deze regeling. In de agrarische sector alleen al ligt volgens de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) nog zo’n 90 miljoen m2 aan asbestdaken. Volgens hen kost die sanering en het plaatsen van nieuwe daken alleen al ongeveer 1,5 miljard euro.

Ruud Oudega van de PvdA in Nunspeet en Paul Hoogland hebben contact gezocht met de gebied coöperatie O-gen uit Renswoude. Samen met de bewoners willen ze de sanering van asbestdaken op de NW-Veluwe aanpakken. O-gen heeft dat eerder met succes in De Glind (Gelderse Vallei) voor elkaar gekregen.

O-gen is een organisatie waarin overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, ondernemers en particulieren samenwerken aan de ontwikkeling van het landelijk gebied in de Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.