• Ondertekening convenant

    Maarten van de Biezen
  • Ondertekening convenant

    Maarten van de Biezen
  • Ondertekening convenant

    Maarten van de Biezen

Versterkte aanpak terugdringen voortijdig schoolverlaters

09-11-2016, 16:50 | Lezersnieuws | Landstede MBO

Een sluitend vangnet creëren voor jongeren in een kwetsbare positie. Dat is een van de nieuwe taken die de stuurgroep VSV Noordwest-Veluwe, waarin gemeenten en onderwijs samenwerken, zichzelf heeft gesteld. Doel: terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters met 20% in 2020. Vandaag tekenden bij Landstede aan het Westeinde in Harderwijk 25 partijen de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

Het gaat goed met het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV) in de regio Noordwest-Veluwe. Door de samenwerking tussen overheid, onderwijs en zorg is het aantal drastisch afgenomen. De samenwerking werd vandaag met de ondertekening van een convenant tussen de verschillende partijen geïntensiveerd. De minister wil namelijk dat het aantal voortijdige schoolverlaters in 2020 met nog eens 20.000 is gedaald, 20% van het huidige aantal. Dat betekent dat de regio Noordwest-Veluwe in 2020 maximaal 187 VSV-ers mag hebben.

Toekomstperspectief

'Het is een nieuwe uitdaging', zegt Programmamanager Noordwest-Veluwe Derko Slot van Landstede. 'We hebben inmiddels veel jongeren weten te bereiken, maar nu komen ook de leerlingen van het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs erbij. Het betekent dat we meer samenhang moeten creëren in het regionaal beleid voor deze jongeren, op het gebied van onderwijs, jeugdwerkloosheid en de uitvoering van de participatiewet. Het is mooi om te zien dat alle 25 organisaties die hier vandaag vertegenwoordigd zijn de intentie hebben om ervoor te gaan.'

De organisaties

Na een exquise lunch, bereid door Landstede-studenten, hebben vandaag 25 organisaties hun handtekening gezet op 25 borden, die prominent bij elke organisatie zullen worden opgehangen:

Voorgezet onderwijs: Van Kinsbergen College, De Nuborgh, Christelijk College Nassau Veluwe, Morgencollege, RSG Slingerbos/Levant, Groevenbeek en Praktijkonderwijs Mijn School.

Voortgezet Speciaal Onderwijs: De Ambelt, Emauscollege, De Rietschans, De Verschoorschool, De Wingerd, De Lelie.

MBO: Landstede, Soma College, Deltion.

Leerlingzaken en Stichting Leerlingenzorg.

Gemeenten: Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Oldebroek.