• NVM Afdelingsvoorzitter Reyer Schuurkamp

    Henk Langenberg

Woningmarkt gaat richting evenwicht, echter krapte blijft

12-04-2019, 10:36 | Lezersnieuws | Brandt Makelaars

“De krapte op de woningmarkt houdt aan. Toch neemt de gekte verder af” concludeert NVM-voorzitter Noordwest-Veluwe Reyer Schuurkamp (Brandt Makelaars) op basis van de woningmarktcijfers van het eerste kwartaal van 2019. “In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 3,2% minder woningen van eigenaar gewisseld dan in datzelfde kwartaal in 2018. Het aantal verkopen stabiliseert en we bereiken ‘het nieuwe normaal’.” Wanneer de huidige trends doorzetten, komen de NVM-makelaars dit jaar uit op 145.000 transacties.

“Prijzen van woningen stijgen nog steeds, maar minder hard dan eerder het geval was. Daarbij vlakt ook de vierkante meterprijs wat af en zien we dat de regionale verschillen in het land kleiner worden. Al deze ontwikkelingen samen duiden op rustiger vaarwater, alhoewel de vraag naar woningen nog steeds groot is” stelt Schuurkamp. “Daarnaast zien we daarbij ook dat voor veel kopers het plafond van wat men kan en wat men wil betalen nu bereikt is. Een nieuwe realiteit breekt aan.”

Regio Harderwijk/Nunspeet Onder deze regio vallen de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. De woningmarkt laat zich uitdrukken in zowel absolute cijfers als percentages. Om met de eerste te beginnen: in het 1e kwartaal van 2019 werden in de regio Harderwijk 347 woningen verkocht. Dat is maar liefst 36% meer dan een jaar geleden en slechts 4 minder vergeleken met het vorige kwartaal. In beide opzichten wijkt de ontwikkeling van de woningmarkt in deze regio af ten opzichte van de landelijke tendens. Met name dit eerste percentage ligt ruim 39% punten hoger ten opzichte van het landelijke gemiddelde en wordt veroorzaakt door een flinke stijging van het aantal verkochte 2/1-kap- en vrijstaande woningen. Van de 2/1-kapwoningen werden er 67 stuks oftewel 82% meer dan een jaar eerder en ook de vrijstaande woningen deden goed mee; er werden er 75 van verkocht, wat neer komt op een stijging van 44% ten opzichte van een jaar eerder. Ook de tussen- en hoekwoningen lieten een flinke stijging zien; respectievelijk 31% en 34% wat neerkomt op 97 en 62 verkochte tussen- en hoekwoning De gemiddelde transactieprijs, gecorrigeerd per woningtype, kwam met een stijging van gemiddeld 3% uit op € 328.000,-, Deze prijsstijging zagen we met name terugkomen in de verkochte appartementen (+9%) en vrijstaande woningen (+5%), met respectievelijk transactieprijzen van € 222.000,- en € 535.000,-. Bij de hoekwoningen was wederom sprake van een daling naar een gemiddelde transactieprijs van € 278.000,-. De verkooptijden voor 4 van de 5 woningtypen lagen gemiddeld tussen de 22 tot 40 dagen, behalve die van de vrijstaande woningen met een gemiddelde verkooptijd van 76 dagen. Daarmee bedroeg de verkooptijd van de 362 verkochte woningen gemiddeld 39 dagen. Van de verkochte woningen werd 22% boven de vraagprijs verkocht en lag de gemiddelde onderhandelingsmarge op 1,4% ten opzichte van de totale aantallen verkochte woningen.

Het lopende aanbod in deze regio nam ten opzichte van vorig jaar met 5% af naar 426 woningen; een lagere afname ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 17%. Deze beperkte afname van het lopende aanbod wordt veroorzaakt doordat er meer woningen in het 4e kwartaal 2018 en 1e kwartaal 2019 nieuw in aanbod zijn gekomen. De vraagprijzen van de woningen in het aanbod stegen, gecorrigeerd per woningtype, met gemiddeld 10% naar nu € 507.000,-. De vraagprijzen van vrijstaande woningen stegen het snelst met gemiddeld 14,0% naar € 673.000,-, terwijl de gemiddelde vraagprijs van hoekwoningen licht daalde naar € 274.000,-. De gemiddelde looptijd van het aanbod is teruggelopen naar 160 dagen, wat tevens terug te zien is in het percentage woningen dat langer dan een jaar te koop stond; 22%. Vorig jaar was dit nog 27%.

Door het beperkte aantal beschikbare koopwoningen, stijgende vraagprijzen en een krapte-indicator van 3,7 is er sprake van een krappe woningmarkt, wat zich vertaalt in onder andere een beperkt en geschikt aanbod voor kandidaat-kopers, korte verkooptijden en kleine onderhandelingsmarges.