• Werkzoekenden bij het Werkplein van het UWV. Werkzoekenden en werkelozen kunnen zich hier inschrijven, op computers zoeken naar vacatures en een gesprek hebben met een medewerker van het UWV.

    Robin van Lonkhuijsen

In 2017 kwart minder WW-uitkeringen in Gelderland Noord

ERMELO/HARDERWIJK In Overijssel en Gelderland Noord daalde het aantal WW-uitkeringen in 2017 met ongeveer een kwart. In de drie regio's (Twente, Regio Zwolle en Gelderland noord plus de stedendriehoek) is de afname sterker dan landelijk, meldt uitkeringsinstantie UWV. De afname doet zich voor in vrijwel alle sectoren. UWV verwacht dat deze positieve ontwikkelingen verder doorzetten in 2018.

Eind december 2017 verstrekt UWV 11.587 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 2,3 procent (-270 uitkeringen). Dat is meer dan de landelijke daling van 2,1 procent. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 23,1 procent, oftewel 3.472 uitkeringen. Deze afname is eveneens sterker dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-19,9 procent).

TECHNISCH PERSONEEL De WW-uitkeringen in de drie regio's van Overijssel en Gelderland Noord nemen in 2017 in vrijwel alle sectoren fors af. Deze afname is het sterkst in de bouw, waar de productie vooral door de toegenomen vraag op de woningmarkt stijgt. Ook bij uitzendbedrijven is de daling van WW-uitkeringen groter dan gemiddeld. Deze daling doet zich vooral voor bij technisch en bouwpersoneel. Er is namelijk veel vraag van werkgevers naar dit soort beroepen. Ook de zorg draagt duidelijk bij aan de daling in 2017. Doordat de zorg een grote sector is in Overijssel en Gelderland Noord, gaat het bij de daling om veel WW-uitkeringen.

UWV verwacht dat deze positieve ontwikkelingen in Overijssel en Gelderland Noord verder doorzetten in 2018. UWV verwacht dit jaar een banengroei in vrijwel alle sectoren.

Een uitzondering hierop zijn de banken. In 2017 namen de WW-uitkeringen bij banken juist toe, en voor 2018 wordt een verdere banenkrimp in de financiële sector verwacht. Door digitalisering verdwijnen met name banen voor financieel-administratieve medewerkers.