• www.pixabay.com

4.4 miljoen euro subsidie om wijk aardgasvrij te maken

ERMELO De Provinciale Staten heeft woensdagavond ingestemd de gemeente Ermelo subsidie toe te kennen. De 4.4 miljoen die beschikbaar komt wordt gebruikt om de bestaande woonwijk Wijk van de Toekomst aardgasvrij te maken. Deze wijk ligt in een gedeelte van Wijk West. Ook de gemeente Arnhem ontvangt subsidie voor hetzelfde doel. 

Samen met bewoners van de Wijk van de Toekomst werkt de gemeente aan een wijkwarmteplan om woningen aardgasvrij te maken. De toegekende subsidie kan dit proces versnellen. Elke particuliere eigenaar krijgt nu een 'aardgasvrijbudget'. Dit woninggebonden budget wordt beheerd door de gemeente. Met het budget kan de bewoner een isolatieadvies krijgen en isolatie- en installatiemaatregelen nemen.

De woningeigenaren worden 10 juli tijdens een informatieavond uitgebreid geïnformeerd over hoe zij de subsidie kunnen inzetten. Voorafgaand aan de avond organiseert de gemeente samen met UWOON een feestelijke BBQ voor alle bewoners van de Wijk van de Toekomst om het goede nieuws samen te vieren.

UWOON Een deel van de subsidie gaat naar UWOON. Hiermee krijgen 324 huurwoningen in de wijk een aardgasvrije verwarmingsinstallatie. De woningen worden eerst allemaal vergaand geïsoleerd. Hierdoor krijgen huurders een aanzienlijk lagere energierekening. UWOON informeert haar huurders binnenkort verder.