• Geluidsscherm met zonnepanelen.

    ANP Foto

A28 achter geluids- en solarschermen

HARDERWIJK Om de toekomstige bewoners van de nieuwbouw in Harderweide afdoende tegen het verkeerslawaai van de A28 te beschermen, komt er over een lengte van zo'n 700 meter een geluidsscherm van twaalf meter hoog.

Harry Schipper

De bovenste vier meter scherm bevat ultramoderne 'bifacial' zonnecellen, die licht van twee kanten omzetten in energie, zodat het zonlicht in de ochtend- én avonduren wordt omgezet in 'groene' stroom. Het hoge scherm verrijst op de al bestaande grondwal langs de snelweg. Die is nu zo'n vijf meter hoog, maar wordt eerst drie meter opgehoogd met grond uit Harderweide waar de Crescentplas moet komen. Bovenop de dan acht meter hoge grondwal komen de nieuwe innovatieve geluidsschermen van nog eens vier meter hoog. Een voorbeeld van dit nieuwe type geluidsscherm, bekend onder de naam 'Solar Highways', wordt getest in een proefopstelling in het Brabantse Uden waar de A50 dwars doorheen loopt. Het scherm van vierhonderd meter kan naar verwachting vanaf 2019 jaarlijks ongeveer veertig tot zestig huishoudens van lokale groene stroom voorzien.

De schermen zijn ontwikkeld door Rijkswaterstaat, Solar Energy Apllication Centre (SEAC) en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Omdat het gaat om een pilotproject worden de extra kosten gedekt door een subsidie van 1,4 miljoen van de Europese Commissie. B en W hebben besloten dat langs Harderweide schermen moeten komen, die meer wegverkeerslawaai tegenhouden dan de Wet Geluidshinder voorschrijft. Dat verklaart de enorme hoogte van twaalf meter. Ook het huidige 2,5 meter hoge en ruim een halve kilometer lange scherm langs de Crescentplas wordt daarom vervangen door een scherm van 5,5 meter hoog.

Berekend is dat er dan nog maar voor 28 van de 1040 nieuwbouwwoningen in Harderweide een hogere grenswaarde moet worden aangevraagd, omdat op de zolders van die huizen nog steeds iets teveel verkeerslawaai hoorbaar is. Inwoners van Stadsweiden en Slingerbos hoeven niet bang te zijn dat de hoge schermen straks extra verkeerslawaai hun wijk in kaatsen: de reflectie is met 0,01 decibel 'verwaarloosbaar klein', zo hebben deskundigen berekend. Het scherm langs de Crescentplas zou – net als het scherm dat langs de Groene Zoomweg komt –eveneens 'innovatief' kunnen worden uitgevoerd. Maar het college houdt voor beide schermen nog even een slag om de arm, omdat ze mogelijk minder elektriciteit opwekken: langs de Crescentplas komen namelijk ook struiken en bomen, zo is met de bewoners van Drielanden afgesproken. En het scherm langs de Groene Zoomweg staat 'noord-zuid', zodat een scherm à la Solar Highways minder effectief is.

B en W laten nog uitzoeken welk bedrijf of organisatie de 'exploitatie' van de elektriciteit opwekkende geluidsschermen op zich wil nemen. Dat zou bijvoorbeeld een lokale energie-coöperatie als Endura kunnen zijn. Met het plaatsen van de high tech-schermen komt het college tegemoet aan de wens van de raad om de gemeente energie-neutraler te laten zijn. In 2031 moet er in de stad al 45 procent minder CO2 worden uitgestoten dan in het jaar 2010, zo is afgesproken. De totale kosten worden geschat op ruim 5,9 miljoen euro.