• Koen Suyk

Aanleg Westflank Ermelo vertraagd door mogelijke archeologische vondsten

ERMELO De aanleg van de Westflank in Ermelo wordt vertraagd door de noodzaak van extra archeologisch onderzoek. Verwacht wordt mogelijk archeologische vondsten in de grond zitten ter hoogte van het kruispunt van de Oude Nijkerkerweg met de Telgterweg en de Arendlaan.

Wethouder Jan van Eijsden betreurt de vertraging. Maar geeft wel aan dat de benodigde zorgvuldigheid in acht wordt genomen als het gaat om het uitvoeren van de noodzakelijke onderzoeken. Om van de nood een deugd te maken is aannemer Roelofs nu van start gegaan met de aanpak van het kruispunt van de Hamburgerweg met de Dirk Staalweg en de Paul Krugerweg. Op de 'groene rotonde' wordt een voorrangsplein aangelegd.

Verwacht wordt dat de werkzaamheden drie weken in beslag nemen. Doel van de werkzaamheden is de verkeersveiligheid voor de fietsers te verbeteren waardoor ze veilig de Hamburgerweg kunnen oversteken. Van het kruispunt wordt onder meer druk gebruik gemaakt door scholieren van en naar het christelijke college Groevenbeek en gebruikers van de sportvelden. Ook moeten de werkzaamheden de doorstroming van het verkeer verbeteren.

Om verkeersopstoppingen te voorkomen is tot 8 december het nieuwe gedeelte van het noordelijk deel van de Westflank (Oude Nijkerkerweg) open voor het verkeer. De werkzaamheden aan de Westflank gaan maandag 8 januari weer van start. Door de gemeente is er bewust voor gekozen in de maand december, met de kerstvakantie in het vooruitzicht, het kruispunt van de Oude Telgterweg met de Oude Nijkerkerweg en de Arendlaan niet open te brengen. De indruk bestaat dat dit alleen voor onnodige overlast zorgt.