• Het huidige fietspad langs de Putterweg met klinkers wordt als gevaarlijk ervaren.

    Wijnand Kooijmans

Aanpak van wegen kost Ermelo veel geld

ERMELO De gemeente Ermelo moet flink in de buidel tasten om het onderhoud van het wegennet en de verbetering van de fietspaden op het gewenste niveau te brengen. De snelheid waarmee dat moet gebeuren is een zaak van de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

Door het college is een wegenbeheersplan opgesteld tot 2022. Voor het verbeteren en het verbreden van fietspaden is de komende drie jaar 3,4 miljoen euro benodigd. Het verbreden van de bermen kost ruim 1,24 miljoen, de vervanging van de Harderwijkerweg en Putterweg kost 1,5 miljoen euro. Daarnaast vergt het vervangen van de bestrating van de Fokko Kortlanglaan een investering van 350.000 euro.

GROOT ONDERHOUD Het budget voor het regulier onderhoud moet worden verhoogd naar 184.000 euro, een stijging met 54.000 euro ten opzichte van het huidige budget. Voor het groot onderhoud gaan de kosten omhoog naar 522.000 euro. Voor komend jaar  is dat bedrag opgenomen in de begroting, voor de drie jaar daarna is 854.000 euro extra nodig.

ONDERGRONDS Bij Dick te Brake (CDA) leeft de vraag of al voldoende wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. Zo wordt in rijkswegen als ingespeeld op de komst van sensorgestuurde voertuigen en hij ziet dat ook graag in Ermelo gebeuren. Hij vraagt ook aandacht voor de schade die door wild wordt aangericht op het Ermelose deel van de Leuvenumseweg en of de provincie kan worden gepord hiervoor maatregelen te treffen.

Bij de vervanging van de Harderwijkerweg en Putterweg wil hij graag de huidige klinkerverharding van de fietspaden vervangen door asfalt of beton. De klinkers zijn volgens hem niet comfortabel, maar ook gevaarlijk voor racefietsen met smalle banden. Luuk van Beek (BurgerBelangen Ermelo) wil graag dat er een langdurig contract wordt afgesloten met een aannemer om zo beter de kosten in de hand te houden, maar ook om gebruik te kunnen maken van de expertise die daardoor ontstaat.

FIETSSTRAAT Ivo Demmink (VVD) vraagt zich af of de komst van een fietsstraat langs de Paul Krugerweg echt leidt tot een hogere verkeersveiligheid in combinatie met de Hamburgerweg. Dick Tillema (ChristenUnie) betwijfelt of de afname van de hoeveelheid verkeer welke door het college wordt voorspeld wel wordt gehaald. Hem doet vooral de aandacht voor het fietsverkeer goed omdat alleen al voor het recreatieve fietsverkeer momenteel 62 procent van de paden niet voldoet aan de eisen.

Wat het gewenste fietssnelpad langs het spoor betreft kan wethouder Wouter Vogelsang melden dat de aanleg hiervan is opgenomen in de concept mobiliteitsvisie van de provincie Gelderland. Naast het spoor is ook de A28 hiervoor een optie. Hij waarschuwt de raad wel de financiële consequenties goed af te wegen. Een aantal wegen verkeert in dusdanige staat dat uitstel van onderhoud de kosten alleen maar hoger kan maken.

Voor Dimitri Poos (VVD) moet de veiligheid van de leefomgeving boven alles worden gesteld. Wel vraagt hij zich af waarom het college ervoor kiest wegen in het centrum een hoger onderhoudsniveau toe te kennen dan de wegen buiten het centrum.