• Gemeente Harderwik

Aantal wijzigingen rond station voor bus- en treinreizigers

HARDERWIJK Momenteel verandert er veel rond het station Harderwijk. De gemeente kan zich naar eigen zeggen voorstellen dat dit verwarrend is voor de bus- en treinreizigers. Daarom licht de gemeente de huidige en komende veranderingen toe.

Sinds vorige week is de tijdelijke fietsenstalling op het P+R in gebruik. Hier kan al gebruik van gemaakt worden. Vanaf vrijdag 19 februari zal de huidige tijdelijke fietsenstalling ontmanteld worden ten behoeve van de bouw van het tijdelijke busstation. Tijdens de voorjaarsvakantie (19 tot 28 februari) zal de loopafstand tussen de tijdelijke fietsenstalling op het P+R en het station tijdelijk langer zijn dan wenselijk.

Na de voorjaarsvakantie wordt de brug over de tunnel zo spoedig mogelijk voor fietsers en voetgangers opengesteld, zodat de loopafstand tussen tijdelijke fietsenstalling en station een stuk korter wordt. Afgelopen vrijdag zijn de liggers van deze brug geplaatst en deze week wordt de druklaag gestort. Aannemer Reef-Strukton stelt alles in het werk om de brug zo snel mogelijk, veilig, open te kunnen stellen.

Het tijdelijke busstation wordt vanaf 19 februari ingericht en zal vanaf zondag 13 maart in gebruik worden genomen.

De inrichting van het tijdelijk parkeerterrein op het Struikterrein heeft nog steeds te kampen met wateroverlast. Ook hier doet aannemer Hoornstra-Ophof-Reef zijn uiterste best om het parkeerterrein zo spoedig mogelijk open te stellen, zodat de parkeerdruk op het resterende P+R verlaagd wordt. De gemeente verwacht dat vrijdag 19 februari de eerste auto's hier

kunnen parkeren.