• Robert Vos

Actuele aanleiding voor 'maatwerkwoningen'

ERMELO Binnen de gemeente Ermelo worden minimaal twee zogenoemde maatwerkwoningen gerealiseerd. Indien mogelijk nog voor 1 juli van dit jaar. De woningen zijn bestemd voor personen die moeite hebben om in een reguliere woning of een zorginstelling te wonen. Dit omdat zij hun gedrag niet altijd goed kunnen aanpassen aan de omgeving.

Wijnand Kooijmans

Volgens wethouder Laurens Klappe is er op dit punt sprake van één actuele situatie binnen de gemeente Ermelo. De betreffende persoon maakt nu gebruik van een tijdelijke oplossing in het centrum voor drie en maximaal zes maanden. Aan de bewoners van een maatwoning kan zorg worden verleend terwijl daarnaast dagelijks een sociaal beheerder langs komt. Ervaringen in andere steden hebben aangetoond dat bewoners van maatwerkwoningen baat hebben bij een stabiele woonplek waar ze de rust en ruimte krijgen voor hun leefwijze.

De cliënt stabiliseert en veroorzaakt daardoor minder overlast in zorginstellingen en in de openbare ruimte. Voordat de woningen worden geplaatst moet, zo zegt Klappe, eerst onderzoek worden gedaan naar een geschikte locatie. De direct omwonenden worden zo spoedig mogelijk betrokken bij de plannen en krijgen informatie over de voorwaarden voor het beheer van de woningen. De locatie kan best afgelegen zijn. ,,Maar iedereen heeft een naaste buurt", zegt burgemeester Baars. ,,Al woont die misschien op 500 meter of een kilometer afstand." Binnen de regio Noord Veluwe, waartoe Ermelo behoort, worden veertien maatwerkwoningen gebouwd. Deze moeten voor 1 januari 2019 zijn gerealiseerd. Harderwijk krijgt vier woningen, de overige gemeenten ieder twee. Ervaringen zijn vooral ook opgedaan in Denemarken waar al sinds 1999 maatwerkwoningen in gebruik zijn. Naar dat voorbeeld worden maatwerkwoningen ook wek Skaeve Huse genoemd. Normaal gesproken wordt, zo zegt Klappe, de verhuur geregeld door de woningbouwcorporatie, in dit geval Uwoon. Er wordt ook gewoon huur geheven.

Indien dat niet toereikend is, moet worden bekeken of de gemeente een extra budget moet bijdragen. Maar volgens Klappe wordt er, indien het een goede oplossing blijkt te zijn, toch aan. Er moet anders, zo geeft Klappe aan, vaak 100.000 euro of meer worden besteed aan maatregelen als het gaat om personen die niet kunnen aarden in een reguliere woning of zorginstelling. Het gaat dan onder meer om extra toezicht van politie in een wijk, langere inzet van maatschappelijk werk. De komst van de maatwerkwoningen wordt dan ook opgepakt in samenwerking met meerdere maatschappelijke organisaties. Het bieden van passende woonruimte kan flinke kostenbesparing teweegbrengen. De maatschappelijker opvang en beschermd wonen wordt straks vanuit Harderwijk regionaal aangestuurd. Voor de begeleiding van de bouw van de twee woningen wordt een projectgroep ingesteld met daarin vertegenwoordigers van GGz Centraal, Uwoon, Iriszorg, projectleider, regionale regievoerder en beleidsmedewerkers Ermelo.