• Zittend van links naar rechts Onno Visscher, Jan van Eijsden en Riet Visser. Achter hen andere betrokkenen bij de overeenkomst.

    Wijnand Kooijmans

Akkoord over zonnepanelen op scholen Ermelo

ERMELO De wens om zonnepanelen te plaatsen werd al zo'n vier jaar geleden geuit door de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs Ermelo. Maar de gemeente was daar nog niet aan toe. Voor de energiecoöperatie Veluwe-Energie achteraf een gelukje. Want nu kunnen zij de gewenste zonnepanelen plaatsen op de daken van Ermelose scholen die behoren tot de vereniging.

Wijnand Kooijmans

Het eerste zonnepaneel wordt vermoedelijk begin april geplaatst op het dak van de Ireneschool. De daarvoor benodigde overeenkomst werd donderdagmorgen ondertekend in deze school. Door voorzitter Onno Visscher, algemeen directeur van de VPCO, Riet Bezemer van de coöperatie en wethouder Jan van Eijsden van de gemeente Ermelo.

Jan van Eijsden ziet de ondertekening als de markering van een belangrijk punt. De plaatsing van zonnepanelen, een mooi idee dat abstract leek, is nu gelukt. Voor het bestuur van de coöperatie bijna een dagtaak om alles rond te krijgen. Voor de juristen van de gemeente ook een klus waarbij Van Eijsden het idee kreeg dat het allemaal wel een tandje minder had gekund. Acht pagina's zijn er nodig om alles op papier te zetten.

RISICO'S Onder meer moesten de risico's worden afgedekt welke de gemeente eventueel loopt. Begonnen wordt met de Ireneschool, daarna volgt de Julianaschool. Inmiddels zijn al rond de 435 zonaandelen verkocht. Een aandeel staat namelijk niet gelijk aan een zonnepaneel. Dat komt onder meer omdat de meest geavanceerde en modernste panelen worden geplaatst.

Visscher herinnerde aan de Dag van het Water, enige jaren terug. Doel was de Margrietschool te maken tot een zowel ecologische als economisch milieubewuste school. Op dat moment was de vereniging verder dan de gemeente en kon de VPCO de school niet realiseren zoals men wilde. Nu jaren later komen de zonnepanelen er alsnog.

KINDEREN Visscher is hier blij mee omdat dit een voorbeeldfunctie voor de kinderen kan vervullen. Hij hoopt dat de belangstelling voor zonaandelen dusdanig groot wordt dat over enkele jaren alle daken van de scholen vol liggen. In de school komt een paneel waarop kinderen kunnen zien hoeveel energie er wordt opgewekt. "Een cadeautje van de gemeente", zo gaf Van Eijsden aan.

Riet Bezemer is blij met de medewerking van de scholen. De zonnepanelen zijn eigendom van de coöperatie. Inwoners kunnen een aandeel kopen via de zonaandelen. Door de gemeente Ermelo is in een eerder stadium geld beschikbaar gesteld om te berekenen of de constructie van de daken de plaatsing van de zonnepanelen mogelijk maakt,

AANDEEL Wie een aandeel koopt wordt automatisch lid van de coöperatie. Dit is voorwaarde om de opbrengst te kunnen verrekenen met de eigen energierekening, De coöperatie exploiteert de installatie en levert de elektriciteit aan de energieleverancier. Bezitters van zonaandelen krijgen een korting op de energienota.

De aankoop van zonaandelen heeft bovendien als voordeel dat de aanschaf niet beperkt behoeft te blijven tot mensen uit Ermelo zelf. Eigenlijk is dat voor iedereen mogelijk al wordt vooral gemikt op inwoners van Ermelo en deels inwoners van de Harderwijker wijk Drielanden en Putten.