• Linda Heller

Arbeidsmarkt in Harderwijk moet in beweging

HARDERWIJK Als het aan de Harderwijkse gemeentebestuur ligt krijgt het bestrijden van de werkloosheid in Harderwijk 'binnenkort' een flinke boost. De weg daarvoor ligt open nu er eindelijk een sociaal-economische analyse is gemaakt van de lokale en regionale arbeidsmarkt.

Harry Schipper

Al sinds de totstandkoming van het collegeprogramma in 2014 staat aanpak van de werkloosheid in hoog op de agenda, maar besteedde de gemeente eigenlijk maar bar weinig aandacht aan de arbeidsmarkt. Met de analyse van de arbeidsmarkt als basis kan de gemeente nu eindelijk beleid ontwikkelen om dat vervolgens uit te voeren. De daadwerkelijke aanpak van de werkloosheid laat dus nog wel een aantal maanden op zich wachten.

TROTS Toch was wethouder Christianne van der Wal van economische zaken en werkgelegenheid behoorlijk trots op de arbeidsmarktanalyse. Deze klus was uitgevoerd door de in mei vorig jaar nieuw aangetrokken beleidsadviseur economie en arbeidsmarkt Erik Jan van Dijk die zelf de cijfers mocht presenteren aan de leden van de commissie Beleid Algemeen. Hoe dat beleid eruit moet zien is natuurlijk nog de vraag, maar zeker als het gemeentebestuur mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wil helpen, moet het ervoor zorgen dat er sowieso meer werkgelegenheid komt, zo betoogde Van Dijk. Hij berekende dat Harderwijk met nu bijna 46.000 inwoners tot 2020 groeit naar ruim 48.000 om tegen het jaar 2040 verder te groeien tot bijna 54.000 inwoners. Harderwijk groeit daarmee harder en sneller dan de regio en zelfs de provincie, die vanaf 2030 naar verwachting zelfs haar inwonertal ziet dalen. De groei van Harderwijk is een indicatie dat Harderwijk voor haar inwoners een aantrekkelijke vestigingsplaats is en dat daardoor haar centrum- en regiofunctie zal toenemen. Natuurlijk is gekeken naar de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Wat opvalt is dat die, gerekend vanaf 2004 met vierduizend mensen is gegroeid. Dat is bijna twintig procent. En dat terwijl in diezelfde periode de toename in de regio of de provincie bij circa acht procent is blijven steken. Volgens Van Dijk ligt dat - naast de forse groei van het inwonertal - vooral aan een hogere participatiegraad: van 68 naar ruim 73 procent in tien jaar tijd.

WERKEN Die groei komt vooral doordat er meer vrouwen zijn gaan werken, al is het verschil tussen mannen en vrouwen in Harderwijk nog steeds erg groot: 82 procent van alle mannen werkt. Bij vrouwen is dat percentage blijven steken op 65 (al was dat tien jaar geleden maar 56 procent). Wat verder opvalt is dat het aantal arbeidsplaatsen in Harderwijk sinds 2009 is blijven steken op iets meer dan 23 duizend. In 2004 waren er 20 duizend banen. ,,Maar een groei van tweeduizend banen in tien jaar is best goed", vond Van Dijk. Volgens hem gaat het er nu om de 'mismatch' op te lossen, die zijn analyse duidelijk heeft gemaakt. ,,Het gaat er vooral om vraag en aanbod bij elkaar te brengen", doceerde hij. Daarvoor ontbreken nog wat cijfers, zoals het opleidingsniveau en actuele pendelgegevens. VVD-raadslid Bert van Bijsteren was geschrokken van de werkloosheid onder ouderen. ,,Daar moeten we zeker mee aan de slag", vond hij.

foto Ziekenhuis St Jansdal biedt werk aan zo'n tweeduizend mensen en is daarmee de grootste werkgever van Harderwijk.