• Wijnand Kooijmans

Bedrijf Tomassen Duck-To stuit op verzet

ERMELO De toekomst van het bedrijf Tomassen Duck To moet uit het bestemmingsplan De Driehoek worden gehaald. De gemeenteraad van Ermelo wil donderdag 1 februari een besluit over het plan nemen. Dat is de uitkomst van de commissie Infrastructuur en Ruimte.

Wijnand Kooijmans

Op dit moment worden door het bedrijf aanzienlijk meer eenden geslacht dan op grond van de huidige milieuvergunning is toegestaan. Dat maakt dat het bedrijf uiterlijk 1 februari een nieuwe milieuvergunning moet aanvragen. De commissie wil weten of deze ook kan worden verleend voor een besluit wordt genomen over de definitieve bestemming van het bedrijf binnen het gebied De Driesprong. Inclusief de bouw van een vrieshal. Ondanks dat deze, volgens wethouder Jan van den Bosch, op grond van de huidige regels, al kan worden vergund.

UITSTEL Er was zelfs een voorstel de behandeling van het totale plan uit te stellen. Maar dat vindt een meerderheid van de commissie niet kunnen gezien de belangen van anderen bij de vaststelling van het plan. Van den Bosch ziet het plan het liefst 1 februari in totaliteit worden behandeld, maar is bereid Tomassen daaruit te lichten. Een besluit over de nieuwe vergunning voor Tomassen kan, in het slechtste scenario, een jaar of langer op zich laten wachten. Dat vindt hij niet correct ten opzichte van andere belanghebbenden in het gebied.

Inspreker C. van Eijsden-Dee haalde fel uit naar het beleid van de gemeente Ermelo ten aanzien van het bedrijf Tomassen. Volgens haar is ten onrechte niet handhavend opgetreden. Zij zegt dat het bedrijf voor enorme stankoverlast zorgt, waardoor omwonenden in de zomer nauwelijks meer buiten durven te zitten. Bij cafetaria het Zomernest zijn zelf gratis drankjes aan gasten verstrekt ter compensatie. Ingediende klachten bij de gemeente hebben niet tot resultaat geleid.

EENDEN Het verwijt is onder meer dat aanzienlijk meer eenden worden geslacht dan volgens de geldende vergunning is toegestaan. Dat wordt ook erkend door financieel directeur Gerard Elbertsen. De toename komt onder meer door de overname van de VSE in Harderwijk. Volgens hem is nooit aantoonbaar gemaakt dat het bedrijf de normen overschrijdt als het gaat om stankoverlast. Om overlast te voorkomen is onder meer een luchtwasser geplaatst van 150.000 euro en komt er binnenkort een schoorsteen om mogelijke overlast in te perken.

De commissie wil, gezien de binnenkort in te dienen aanvraag voor een nieuwe vergunning, een integrale afweging kunnen maken over het bedrijf Tomassen. Tegen de meeste andere onderdelen van het plan bestaan geen zwaarwegende bezwaren. Wel ziet een deel van de commissie het liefst sociale woningbouw ter vervanging van het recreatiepark De Loohof. Volgens wethouder Van den Bosch is dat niet haalbaar wat betreft de exploitatie.

REGELING De eigenaren van De Loohof hebben aangegeven zelf een regeling te treffen met de huidige bewoners over hun vertrek. Dat zal, zo verwacht Van den Bosch, niet in alle gevallen zonder slag of stoot gaan. Van de bewoners moet minimaal 75 procent zijn vertrokken voor met de bouw van de nieuwe woningen mag worden gestart.

Ten aanzien van de bouw van negen andere nieuwe woningen stelt de wethouder dat dit weliswaar niet valt binnen het functieveranderingsbeleid. Maar het college van burgemeester en wethouders hiermee instemt gezien de vele compenserende maatregelen welke worden genomen voor het achterliggende gebied, zoals de aanleg van groen en poelen.