• Bewoners Aquahorst hebben bezwaren tegen plannen Strand Horst.

    Wijnand Kooijmans

Bewoners Aquahorst maken bezwaar tegen plan Strand Horst

ERMELO Bewoners van recreatiebungalows op Aquahorst maken bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan voor Strand Horst. De bezwaren richten zich vooral tegen de komst van de evenementenhal en de maximale hoogte van zestig meter van het te bouwen hotel. Onder meer wordt gevreesd voor geluidsoverlast, maar ook bestaan zorgen over de afwikkeling van het verkeer bij noodsituaties.

Wijnand Kooijmans

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van Aquahorst adviseert de leden tijdig bezwaar in te dienen. Zij wijzen op de bouw van zeventig nieuwe hoogwaardige recreatiewoningen waarbij, volgens hen, al sprake is van een overaanbod op Strand Horst.

GELUIDSOVERLAST De evenementenhal mag onbeperkt 2.500 bezoekers per dag hebben en dit zal, zo vreest de vereniging, tot geluidsoverlast voor de bewoners van Aquahorst zorgen. Waar ze nu al hinder ondervinden, zo zegt bewoner Paul Vanjet, van feesten die worden gehouden op de Zeewoldse stranden.

VERKEER Ook de extra hoeveelheid verkeer brengt, zo vreest de vereniging, verkeersopstoppingen mee naar hun park. De hoogte van zestig meter van het hotel zien ze als horizon- en verlichtingsvervuiling.

Tegen deze hoogte is ook al bezwaar gemaakt door de gemeenten Putten en Zeewolde en inwoners van Zeewolde. Paul Vanjet wijst op de gevaren die een brand met zich meebrengt of, in een nog erger geval, het werpen van een bommetje. Alle verkeer moet dan over het viaduct van de Buitenbrinkweg waarvan het maar de vraag is of deze alle verkeer kan verwerken. Hij ziet dit als een bottleneck van de eerste orde.

OPLOSSING Hij ziet wel een oplossing. Er moet dan via Strand Horst een ontsluitingsweg worden aangelegd richting Drielanden. Vanjet voorziet dat, bij realisering van de plannen, de woningen op Aquahorst dalen in waarde. Hetgeen minder onroerendzaakbelasting oplevert voor de gemeente. Wel zou hij er genoegen mee nemen wanneer de gemeente permanente bewoning van de woningen op Aquahorst gaat toestaan.

BEZWAARDEN Tot de bezwaarden behoort ook Henk Hofs. Als bewoner hecht hij veel waarde aan de landelijke omgeving van rust, ruimte, vrij water en groen. Deze kernwaarden worden, in zijn visie, ruw verstoord door de plannen op Strand Horst een grote evenementenhal te plaatsen en een aangrenzend hotel met een hoogte van zestig meter. Dat vindt men in strijd met eerdere afspraken.

EVENEMENTENHAL Kritiek van hem is dat in de plannen het geluid van de evenementenhal niet wordt meegewogen in het akoestisch advies. Ook hij denkt dat de toegankelijkheid voor bewoners van Aquahorst en de hulpdiensten zeer problematisch wordt tijdens evenementen.

Hij wijst erop dat nu al de voor het park gelegen parkeerplaatsen vol staan met voertuigen van dagjesmensen die geen zin hebben om een toegangsticket voor het strand te kopen.