• De Dialoog in Ermelo.

    Wijnand Kooijmans

Bibliotheek Ermelo mogelijk toch op huidige locatie

ERMELO De bibliotheek blijft mogelijk toch definitief gevestigd in het gemeentehuis van Ermelo. Dat is het voorstel van het college van b en w aan de gemeenteraad. Wel zijn hiervoor extra aanpassingen nodig. De kosten hiervan bedragen bijna 2,1 miljoen euro.

Wijnand Kooijmans

Aanvankelijk zou de bibliotheek verhuizen naar het nieuwe Huis van Bestuur en Cultuur. De plannen hiervoor zijn echter, onder meer door een gebrek aan middelen, in de ijskast beland. Bovendien vinden veel mensen dat de bibliotheek op de huidige plek in het gemeentehuis prima zit en dat hierdoor meer reuring is in zowel de publiekshal als de bibliotheek.

SYNERGIE De gemeenteraad wordt voorgesteld onderzoek te doen naar meer synergie tussen het gemeentehuis en De Dialoog. Onder meer wordt daarbij bekeken of ruimtes in het gemeentehuis, zoals de zalen Horst, Telgt en Speuld, beter kunnen worden benut. Nu staan deze in de avonduren vrijwel altijd leeg.

Opzet is bovendien dat deze zalen ook overdag beter worden benut voor gemeentelijke overleggen. Huidige ruimtes die daarvoor worden benut kunnen dan volledig als kantoorruimte worden ingezet. De hal op de eerste verdieping van het gemeentehuis moet hiervoor wel worden omgevormd naar een openbaar samenwerk- en vergadergebied.

Indien de bibliotheek op de huidige plek blijft moet vooruitlopend op De Dialoog ook het publieke gedeelte van het gemeentehuis verduurzaamd worden. Hiervoor is het extra geld noodzakelijk. Het gaat om 2,4 miljoen euro. De raad wordt tevens een besluit gevraagd over de verduurzaming en multifunctionele herinrichting van de raadszaal en de trouwzaal in het gemeentehuis. Hiervoor is 851.000 euro nodig.

In de toekomst kan, indien de bibliotheek op de huidige plek blijft, De Dialoog worden verkleind. Het gaat, zo zegt wethouder Laurens Klappe, wel om afzonderlijke besluiten. Voor De Dialoog zijn vijf scenario's opgesteld. Door te kiezen voor alleen verduurzamen van De Dialoog steek je, zo vindt Klappe, veel geld in het opknappen van alleen maar 'oude meuk.' Maar het kiezen voor nieuwbouw heeft, zo zegt de wethouder, ook voor- en nadelen.

Klappe, die ook terugkeert in het nieuwe college, heeft zelf voorkeur voor het scenario waarin een 'doos' wordt gebouwd op De Dialoog. De gemeentelijke panden Pinel, Plaza en Stationsstraat 118 kunnen dan worden afgebroken. Op de vrijkomende plek is de bouw van twaalf tot twintig appartementen mogelijk.

In de plannen blijven ook het streekarchivariaat en het steunpunt van de politie op de huidige plek in het gemeentehuis gehandhaafd. Volgens het college is niet eerder naar de mogelijkheden gekeken voor het benutten van de eerste verdieping omdat dit strijdig was met de visie van de voormalige gemeenteraad. Toekomstig wethouder financiën Wouter Vogelsang heeft al wel aangegeven kritisch te staan ten opzichte van de gelden welke met de uitvoering van de nu gepresenteerde plannen zijn gemoeid.