Bijeenkomst over lokaal gezondheidsbeleid Harderwijk

HARDERWIJK De zes gemeenten op de Noord-Veluwe, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, hebben gezamenlijk een nieuwe nota 'Samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021' geschreven. Deze nota is een actualisatie van het gezondheidsbeleid in de afgelopen perioden. De vervolgstap is het vaststellen van de uitvoeringsagenda per gemeente.

Om goede keuzes te maken over de praktische invulling van het beleid, gaat de gemeente Harderwijk in gesprek met vertegenwoordigers van gezondheids- enwelzijnsinstellingen, de Adviesraad sociaal domein, GGD en andere belanghebbenden en uiteraard met inwoners zelf. Hiervoor organiseert de gemeente op 25 september twee lokale bijeenkosten. Eén met het thema gezond opgroeien en één met het thema gezond ouder worden. Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe we in de gemeente Harderwijk ervoor kunnen zorgen dat ouderen gezond oud kunnen worden en jongeren gezond kunnen opgroeien. Lokale partijen die betrokken zijn bij deze thema's zijn hiervoor uitgenodigd.

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in De Sypel en worden begeleid door Zorgbelang Gelderland. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten kunt u contact opnemen met mevr. T. Ufkes, beleidsmedewerker gezondheid van de gemeente Harderwijk via t.ufkes@harderwijk.nl.