• Niet alle bomen aan de Julianalaan kunnen worden gespaard.

    Wijnand Kooijmans

Bomenkap voor aanpak verkeerssituatie 't Weitje

ERMELO Vooruit lopend op de aanpak van het verkeer op de Julianalaan en het gebied 't Weitje wil het college van burgemeester en wethouders hier al een aantal bomen kappen. Over de gewenste toekomstige verkeerssituatie wil het college eerst nog in gesprek met de aanwonenden en belanghebbenden.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Wouter Vogelsang zegt dat het verkeer rond 't Weitje al enige tijd een groot knelpunt is. Dat maakt het nodig in dit gebied de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast wil het college de groenstructuur verbeteren. Hij ziet het geheel als een aantal dominostenen die in elkaar moeten gaan vallen. Van de twee monumentale bomen in het gebied sneuvelt er één. Röntgenfoto's wijzen, zo geeft Vogelsang aan, uit dat de boom nog maximaal vijf tot tien jaar te leven heeft. Maar in de tussentijd ook gevaar kan opleveren.

VERPLAATSEN Getracht wordt de andere boom te verplaatsen. Dat vergt, zo zegt de wethouder, een lange voorbereidingstijd van bijna een jaar. Onder meer moeten de wortels worden afgestoken. De boom moet als het ware worden geprepareerd voor de verplaatsing daadwerkelijk kan plaatsvinden. Zes bomen moeten worden gekapt in verband met de aanwezigheid van leidingen.

Er worden in ieder geval bomen aangeplant. Om welke hoeveelheid het gaat kan de wethouder nog niet precies aangeven. De totale kosten worden gedekt uit het bedrag dat beschikbaar is voor groenonderhoud. Volgens wethouder Vogelsang gaat dit niet ten koste van het onderhoud op andere plekken binnen de gemeente Ermelo.

VERBREDING In de totale verkeersplannen komt ook de verbreding van de Julianalaan de orde. Deze wordt nu als vrij smal ervaren. De wethouder wil wel zien te voorkomen dat de verbreding van de weg ten koste gaat van het aanwezige trottoir.

Gelijktijdig is door het college een uitvoeringsnota vastgesteld voor groen- en natuur inclusief bouwen. Een definitief oordeel hierover moet door de gemeenteraad worden gegeven. Uitgangspunt van de nota is dat bij elke nieuwbouwaanvraag het thema groen- en natuur inclusief bouwen aan de orde komt. In panden moeten voorzieningen voor de natuur worden opgenomen. Het gaat om woningen maar ook om bedrijfspanden.

GROEN Groen is belangrijk voor de Ermelose gemeenteraad, zo zegt wethouder Laurens Klappe. In de huidige bouw is steeds meer aandacht voor leefruimte voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Mensen denken daar ook vaak niet over na. Terwijl, zo vindt de wethouder, vrij gemakkelijk maatregelen zijn te treffen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van nestkastjes of het leggen van dakpannen waaronder vogels kunnen nestelen. Daarnaast kan worden gedacht aan beplanting van daken met bijvoorbeeld gras of sedum.

Afdwingen kan de gemeente momenteel maatregelen nog niet. Een uitzondering geldt, zo zegt wethouder Hans de Haan, voor het bestemmingsplan Strand Horst. Daarin zijn wel dwingende maatregelen opgenomen als het gaat om de natuur bij de bouw van het hotel. Het dwingend opnemen van maatregelen in toekomstige bestemmingsplannen is, zo zegt wethouder Klappe, nog niet aan de orde. Hij denkt dat met voorlichting al veel valt te bereiken.