• Het bosje aan de Van Strijlandweg in Ermelo blijft in zijn geheel behouden.

    Wijnand Kooijmans

Bosje aan Van Strijlandweg blijft gespaard

ERMELO In het definitieve bestemmingsplan voor woningbouw in het gebied De Driesprong wordt het waardevolle bosje aan de Van Strijlandweg definitief gespaard.

Wijnand Kooijmans

In totaal mogen er maximaal 73 woningen worden gebouwd. Het gaat om het gebied tussen de Hamburgerweg, Van Strijlandweg, Oude Telgterweg en Heidelaan. Het geheel krijgt een dorps karakter met daarin een afwisseling van type woningen en prijsklassen. Gepland is de bouw van twaalf woningen die kunnen worden ingericht voor mantelzorg. Ook komen er twaalf sociale huurwoningen in. Bij de overige woningen gaat het om rijtjeswoningen, twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen.

Bij de plannen is nadrukkelijk gekeken naar bomen en groen. Naast het bosje aan de Van Strijlandweg wordt ook de bomenrij langs de Oude Telgterweg zo veel mogelijk gespaard. Daarnaast worden nog enkele omvangrijke bomen gespaard, onder meer de erfgrens met de Van Emsthof en achter de Heidelaan.

TERREINEN Met de woningbouw worden enkele braakliggende terreinen ingevuld. Inmiddels zijn bomen gekapt waarvoor geen vergunning noodzakelijk was. Onder meer het bosje op het Van Beekterrein kende achterstallig onderhoud en bestond voornamelijk uit opgeschoten bomen en struiken.

Op dit moment onderhandelt de gemeente nog met de familie Oor over de aankoop van de bij hen in bezit zijnde gronden. De vraagprijs en het bod van de gemeente liggen echter nog te ver uit elkaar op een minnelijke oplossing te vinden. De vaststelling van het bestemmingsplan biedt de gemeente wel een handvat tot onteigening van de gronden over te gaan. Wethouder Jan van den Bosch wil niet op dit onderdeel van het plan ingaan, er volgt nog een gesprek met de betreffende familie.

SCHOOL De naam van het gebied wordt ontleend aan de voormalige school De Driesprong. In het leegstaande gebouw heeft nog een militaire oefening plaats gevonden. Daarna was het rijp voor de sloop. De voormalige schoollocatie is eigendom van de gemeente Ermelo. Het terrein waarop verhuisbedrijf Van Beek was gevestigd behoort toe aan De Driesprong Ontwikkeling BV, een samenwerking tussen projectontwikkelaar Bemog en Uwoon. Een deel is nog particulier bezit.

De gemeenteraad beslist over het bestemmingsplan.