• Voorzitter Fred Zoer van de Botterstichting en directeur Evert van der Meer van Mijnschool

    Theo Bakker

Botterloods werkplek voor leerlingen Mijnschool

HARDERWIJK Mijnschool en de Botterstichting hebben afgelopen vrijdag hun samenwerking bekrachtigd. Leerlingen leren werken aan oude

schepen in de botterloods aan de Havendijk.

Harry Schipper

Mijnschool is een middelbare school voor praktijkonderwijs aan het Kruithuis. Een van de belangrijkste doelen van Mijnschool is het bieden van praktijkonderwijs en de Botterstichting in Harderwijk biedt hiervoor praktische mogelijkheden. Veel jongeren vinden het een uitdaging om aan en met oude schepen te werken en in de botterloods van de Vischafslag zijn hiervoor veel mogelijkheden. Door het bieden van een werkplek komen leerlingen in aanraking met vrijwilligerswerk. Ze leren zo dat ze een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren zonder daarvoor te worden betaald.

Een aantal jongeren van Mijnschool heeft een voorliefde voor zeilen en het restaureren van oude schepen. Zo restaureerden leerlingen al menig scheepje en wordt momenteel een 'schokker' (de HK 59) onder handen genomen op de school. De botterstichting biedt twee stageplekken aan voor leerlingen van Mijnschool. De eerste jongeren zijn al geselecteerd en kunnen binnenkort nu ook op de nieuwe botterwerf aan de slag, onder begeleiding van Karel Blokhuis (oud-leerkracht techniek en vrijwilliger).

,,Wat is er mooier dan om jong en oud met liefde voor oude schepen en techniek in contact met elkaar te brengen en te laten werken aan het onderhoud van de botters", zegt directeur Evert van der Meer van Mijnschool. Ook voorzitter Fred Zoer van de Botterstichting is blij met de samenwerking. ,,We willen bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed en dit is een prachtige mogelijkheid. Bovendien maken leerlingen zo kennis met een beroep als scheepstimmerman, een specifieke vakopleiding waar in de toekomst zeker vraag naar zal zijn".

Leerlingen van Mijnschool worden bij hun werkzaamheden begeleid door een docent van deze opleiding, die beschikt over zowel vakinhoudelijke als pedagogische kwaliteiten.