• Archief BDU Media

Bouwplan zorgwoningen aangepast na kritiek

ERMELO Door de zorggroep Noordwest-Veluwe is het plan voor de bouw van nieuwe (zorg) woningen aangepast. Aanleiding is de kritiek die in de Ermelose raadscommissie Ruimte werd geleverd op het aanvankelijke plan. Onder meer is de bouwhoogte van het gebouw op de hoek van de Dennenlaan en Julianalaan aangepast door de bouwlaag van vier naar drie lagen terug te brengen.

Wijnand Kooijmans

Ook is het woningbouwprogramma aangepast zodat het meer voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld door de gemeente Ermelo. Er worden meer grondgebonden woningen gebouwd en er komen meer woningen in de categorie middelduur. Het gaat om de invulling van het terrein Dennenlaan, Sparrenlaan, Constantijnlaan en de Wilhelminalaan. Het zorgcomplex gaat bestaan uit 74 woningen voor 24-uurs zorg. Dat zijn veertien woningen meer dan in het eerste plan.

Volgens wethouder Jan van den Bosch komt het aantal zorgwoningen daarmee op gelijke hoogte dan in Harderwijk. In het plan zijn ook huurwoningen opgenomen met een huurprijs tussen de 710 en 950 euro.

WONINGEN In deze categorie zijn binnen de gemeente Ermelo al lange tijd geen woningen meer gebouwd. Van den Bosch is enthousiast over het plan. Mede ook gezien de ontmoetingsplek voor de wijkbewoners die hierin is opgenomen. Het zorgcomplex op de plek van het al afgebroken Rehoboth kan op grond van het huidige bestemmingsplan worden gebouwd.

Opzet is, zo geeft Van den Bosch aan, dat hiermee ook op korte termijn wordt gestart. Zodra dit gereed is wordt het complex Dillenburg afgebroken. Uwoon neemt de bouw van dertig sociale huurwoningen voor rekening. Een deel van de vrijstaande woningen is vervangen door tweekappers. In het plan is ook de bouw van een gezondheidscentrum en de aanleg van een park opgenomen. De nieuwe gebouwen zijn dusdanig geplaatst in het plan dat bestaande waardevolle bomen in het gebied zo veel mogelijk gespaard blijven. Parkeren vindt zo veel mogelijk plaats uit het zicht en onder een parkeerdek. Het park krijgt een natuurlijke inrichting.

Het wordt dusdanig ingericht dat het voor iedereen een aantrekkelijke plek wordt om te recreëren, te bewegen, te spelen en elkaar te ontmoeten. Er komen vaste planten maar ook rustige plekken. Zowel bij de inrichting van het park als bij het ontwerp van de gebouwen wordt uitgegaan van het zo veel mogelijk gebruiken van duurzame materialen.

GASLOOS Er wordt energieneutraal en gasloos gebouwd. Streven is om een wijk te maken die voorziet in de eigen energiebehoefte. Onder meer door het toepassen van zonnepanelen en all-electric. Door de zorggroep zijn al gesprekken gevoerd met de omwonenden. Veel van de wensen uit de buurt zijn verwerkt in het plan.

Voor de woningbouw is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Getracht wordt het geheel binnen de crisis-en herstelwet te brengen waardoor de procedure versneld kan worden. Van den Bosch verwacht dat het in totaliteit nog anderhalf tot twee jaar kan duren voor het plan rond is. Mede afhankelijk van eventuele bezwaren die worden ingediend.