• BDU Media

Buurt Slingerbos start crowdfunding actie

HARDERWIJK Buurtbewoners van de wijk Slingerbos starten een crowdfunding actie om middels juridische procedures de bouw van een nieuw clubhuis op sportpark Slingerbos tegen te houden. Dat blijkt uit een brief die Stichting Sportpark Slingerbos in handen heeft gekregen.

In de brief, opgesteld door acht initiatiefnemers, staat dat de wijkbewoners de plannen 'veel te ambitieus' vinden en verwachten zij door de omvang overlast van bezoekers, licht en geluid. Ze vinden dat de gemeente geen rekening houdt met de belangen van omwonenden en de natuur. Ook was er volgens de buurt verkeerde informatieverstrekking door de gemeente. De buurt heeft nu raadsman mr. Bolier, specialist ruimtelijke ordening, ingeschakeld om te adviseren over vraagstukken en bezwaren, met het doel het Slingerbos bewoonbaar en leefbaar te houden. De gemeente heeft de uitvoering gestaakt om zich te heroriënteren op de plannen. Om die reden is het achterste speelveld - het asfaltveld voor handbal - nog niet gerealiseerd. Een aantal bewoners heeft hiervoor al veel kosten gemaakt en om de juridische kosten in de toekomst te betalen willen de initiators met een crowdfunding actie 5.000 euro ophalen in de wijk.

,,Wij zijn verbaasd dat er in de brief nog steeds onwaarheden staan, zoals een evenemententerrein en meer bezoekers, nadat er op 21 mei door de gemeente een informatieavond is georganiseerd om ruis weg te nemen. Dit geeft imagoschade voor de stichting en beide verenigingen'', meldt Jan Tonny Visser namens de stichting, die nog steeds in afwachting is van de vergunning. ,,Wij proberen tot een constructieve oplossing te komen en willen coöperatief meedenken. Ook zijn we nog steeds in gesprek met de gemeente over onder meer geluidswerende maatregelen.''

Wethouder Marcel Companjen zegt ook op de hoogte van de brief te zijn. ,,Eén dezer dagen wordt een beslissing genomen op de aanvraag en ik begrijp dat mensen nog wat vragen over de voorziening en licht en geluid hebben. Daar willen zij duidelijkheid over hebben en daarover gaan we met een aantal omwonenden nog in gesprek. Dan hoop ik dat alle onduidelijkheid uit het Slingerbos is. Dat lijkt met de informatieavond nog niet helemaal gelukt. Jurist Bolier was al benaderd. Dat mag en dat is hun goed recht, maar wij gaan er over beslissen.''