• Christelijk College Groevenbeek
  • Christelijk College Groevenbeek

Christelijk College Groevenbeek gaat uitbreiden

ERMELO Mede dankzij subsidie van de gemeente kan het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo het schoolgebouw uitbreiden met twee nieuwe afdelingen. Bij de sector tvwo/atheneum/havo komt naast de grote aula een nieuw gebouwdeel met drie lokalen en een ruim leerplein, waar leerlingen individueel of in groepjes kunnen werken. In het gebouwdeel van het vmbo komt boven de aula een verdieping met twee gewone lokalen, een groot leerplein en een ruimte voor dramalessen.

Groevenbeek is ook van plan om de overblijfruimtes voor de leerlingen van beide afdelingen uit te breiden. Daarna staat nog meer nieuwbouw op de planning. Groevenbeek is druk bezig met de voorbereiding van de bouw van een extra sportzaal bij de school. Ook zullen grote delen van het schoolterrein een facelift krijgen. De hele omgeving van het schoolgebouw wordt daardoor speelser, met allerlei mogelijkheden voor de leerlingen om in hun pauzes actief bezig te zijn of ergens rustig te gaan zitten.

ONDERTEKENING Het project zal worden uitgevoerd door de aannemer Prins Bouw. Alle installatiewerk zal door Van Dorp Installaties worden gedaan. De overeenkomsten hiervoor zijn maandag ondertekend door de betrokken directeuren L. Duifhuizen (Groevenbeek), W. Prins (Prins Bouw) en J. Wilms (Van Dorp Installaties).

OPLEVERING Bij de start van het bouwproject is afgesproken dat de daadwerkelijke voorbereiding begint in de meivakantie en dat een belangrijk deel van het werk in de komende zomervakantie wordt gepland. De nieuwe afdelingen zullen in het najaar van 2018 worden opgeleverd.