• Harry Schipper

Coalitieakkoord Harderwijk bomvol ambitie en cadeautjes

HARDERWIJK Een doos bomvol duurzame cadeautjes: een kinderspeelvlot met podium bij het Strandeiland, veel minder lang wachten op een passende en betaalbare woning, een vernieuwd energieneutraal zwembad, parkeren voor binnenstadbewoners dertig procent goedkoper (en parkeerpasjes voor hun visite en zorgverleners), schoolfruit, onkruidvrije plantsoenen, fijnstofvangers
langs drukke wegen, meer bankjes voor ouderen, fietsnelwegen en bredere fietspaden en nog eens invoering van koopzondagen: 26 keer per jaar en 52 voor bouw- en supermarkten en tuincentra. In het woensdagavond aan de pers gepresenteerde splinternieuwe Coalitieakkoord 2018-2022 lijkt het niet op te kunnen. Het was nog net geen feestje op het stadhuis. Wel een flinke slagroomtaart, want de onderhandelaars en de fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen Harderwijk Anders, VVD, ChristenUnie en CDA waren maar trots en vooral 'blij' dat ze er 'zo harmonieus' en 'met respect voor elkaar' zijn uitgekomen.

Harry Schipper

Drie weken duurden de intensieve onderhandelingen, met natuurlijk de historische invoering van koopzondagen in Harderwijk als zwaarst beladen onderwerp. Vooral voor de ChristenUnie, die daar absoluut geen voorstander van is. "Dat was een lastige beslissing, waarmee we wel mee geworsteld hebben", vertelt CU-fractievoorzitter Mirjam Driest. Dat haar lokale partij als een van de zeer weinige - zo niet enige - afdeling in ons land toch overstag is gegaan, had volgens haar alles te maken met het respect dat de andere partijen toonden 'voor het bijzondere karakter van de zondag en de kerkgang'. Tijdens de koopzondagen, in principe eens per maand en wat meer in de zomermaanden en in december, mogen de winkels pas na de kerkgang open zijn, dus van 12.00 tot 18.00 uur.


GASLOOS Wat voor de ChristenUnie ook meespeelde was dat de winkeliers in Harderwijk zelf blijven beslissen of ze wel of niet op zondag opengaan. En de partij zag ook flink wat van haar verkiezingspunten terug in het coalitieakkoord: duurzaamheid als uitgangspunt bij alle gemeentelijke beslissingen, een energieneutraal zwembad, nieuwbouwwijken gasloos en later ook bestaande
wijken van het gas af, betere (preventie in de) jeugdzorg en meer aandacht voor gezinnen en ouderen en ondersteuning voor mantelzorgers.


DUURZAAM Formateur Gert Jan van Noort noemde het onder zijn leiding bereikte akkoord - dat de titel 'Aanpakken met ambitie' meekreeg - 'een nog niet uitgewerkt plan, want daarvoor is het collegeprogramma'. "Daarna is de raad aan bod met het opstellen van de Strategische Raadsagenda". Toch staan in het nieuwe coalitieakkoord al veel concrete en tastbare voornemens. Opvallend is dat de gemeente Harderwijk bij alles wat ze gaat bedenken of uitvoeren voortaan 'duurzaamheid' daarbij centraal stelt. Het belang van duurzaamheid onderstrepen de partijen met de invoering van een aparte portefeuille duurzaamheid.


WETHOUDERS Deze portefeuille komt bij Christianne van der Wal, die ook wethouder wordt van onder andere economische zaken en recreatie en toerisme. De per 24 mei te benoemen wethouder Marcel Companjen krijgt behalve de Omgevingswet ook zaken als leefbaarheid, wijkgericht werken, Stadstoezicht, handhaving, sport en onderwijs in zijn portefeuille. Jeroen de Jong krijgt weer financien onder zich, met erbij wonen en ruimte, verkeersveiligheid, vakantieparken, groen en het Stadsbedrijf. Gert Jan van Noort neemt het hele Sociale Domein voor z'n rekening met daarbij welzijn en cultuur. Burgemeester Harm Jan van Schaik tenslotte gaat over zaken als veiligheid, burgerschap, cultureel erfgoed, dierenwelzijn en de internationale Hanze.


ENERGIEKLOOF CDA-fractievoorzitter Peter Sels noemde vooral het terugdringen van de wachtlijsten naar maximaal 2,5 jaar een uitdaging. "Een stevig uitdaging", omschreef ook voorman van Harderwijk Anders Henk Vermeer het voornemen om iedereen binnen die termijn aan passende woonruimte te helpen. Ook hij zag veel van de speerpunten van zijn partij "sociaal, groen, creatief
en ondernemend" terug in het akkoord. Vermeer kondigde ook alvast aan dat het centrale thema duurzaamheid er niet toe mag leiden dat er naast een 'taalkloof' ook zoiets als een 'energiekloof' ontstaat tussen mensen die wel of juist niet het geld hebben om thuis duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Want dat is wel een tegenprestatie die de gemeentebestuurders verwachten van alle
inwoners. "Iedereen moet duurzaamheid omarmen", aldus Sels. In het akkoord staat het letterlijk: "Wij verwachten ook van inwoners en ondernemers dat duurzaamheid bij het realiseren van plannen het uitgangspunt is."


GRATIS PARKEREN Het prijskaartje met het hoogste structurele bedrag â jaarlijks 280.000 euro hangt aan plannen om ook op de parkeerterreinen bij Albert Heijn (Selhorstweg), de Deen (Vuldersbrink) en op het Kloosterplein het de eerste twee uur gratis parkeren in te voeren. Voor 'duurzaamheid' en 'woonoplossingen' willen de coalitiepartijen eenmalig voor elk thema een miljoen
euro uittrekken.