• Marcel van Hoorn

Coffeeshop Liberty dicht, ruimte voor nieuwe

HARDERWIJK Harderwijk heeft en houdt (maximaal) één coffeeshop. Het feit dat burgemeester Van Schaik de huidige coffeeshopexploitant van coffeeshop Liberty vanmiddag heeft laten weten dat hij het voornemen heeft om coffeeshop Liberty te sluiten, doet daar niets aan af.

Reden van de mogelijke sluiting is gelegen in het feit dat de exploitant in november 2016 onherroepelijk veroordeeld is wegens een externe voorraad van 104 keer de gedoogde handelsvoorraad, waarbij ook een straf is opgelegd. De straf is opgelegd omdat "(…) er geen inzicht is gegeven in de bedrijfsvoering en er sprake is van een ondoorzichtige boekhouding (…)" in relatie tot de aangetroffen hoeveelheid hennep, zo meldt de gemeente.

De onder voorwaarde verleende gedoogverklaring is onherroepelijk geworden door de uitspraak van de Raad van State van 11 januari 2017. Als gevolg daarvan beschikt de exploitant sinds de onherroepelijke veroordeling niet meer over een geldige gedoogverklaring. De exploitant krijgt nu de gelegenheid om zijn zienswijze in te dienen tegen het voornemen tot sluiting.

De gemeente Harderwijk staat volgens haar beleid (maximaal) één coffeeshop toe. Dit betekent dat bij sluiting van de huidige coffeeshop, er ruimte komt voor een nieuwe, waarbij het streven is dat de overgangstermijn zoveel mogelijk wordt beperkt.

(Archieffoto ter illustratie).