• Aan het binnenbad wordt geen geld meer uitgegeven totdat helder is of er nieuwbouw voor komt.

    Erik Vervoorn

College akkoord met onderzoek naar toekomst zwembad De Sypel

HARDERWIJK Het college van burgemeester en wethouders in Harderwijk heeft groen licht gegeven voor de start van een onderzoek naar het toekomstperspectief van het zwembad De Sypel. Dat meldt de gemeente Harderwijk in een persbericht. De reden is dat het zwembad ongeveer veertig jaar oud is en toe is aan ingrijpend onderhoud.

Het college had reeds eerder besloten voorlopig alleen het hoogst noodzakelijk groot onderhoud toe te passen op het zwembad. De geraamde onderhoudskosten voor instandhouding van het huidige zwembad voor de komende twintig jaar bedragen ruim tien miljoen euro. Voordat er grote investeringen in het zwembad worden gedaan, is eerst een toekomstperspectief van het zwembad nodig met daarin een ambitieniveau.

ONDERZOEK Het bureau ICS adviseurs heeft opdracht gekregen het onderzoek uit te voeren. Er wordt een grondige analyse gemaakt van het huidige zwembad. Daarnaast wordt er gekeken naar landelijke trends, de ontwikkelingen in de omgeving en wordt er een behoefteanalyse uitgevoerd, onder meer onder de huidige gebruikers. Inmiddels is er via de website van de gemeente een enquête uitgezet.

SCENARIO'S Op basis van alle gegevens worden er maximaal vier scenario's mbt instandhouding, renovatie en nieuwbouw uitgewerkt. In oktober krijgt de raad via de commissie Samenleving een aantal scenario's voorgelegd. Het scenario wat de voorkeur van de raad heeft, wordt verder uitgewerkt.