• Lex van Lieshout

'College Harderwijk houdt focus op ambities'

HARDERWIJK De kadernota 2020-2023 die het college van de gemeente Harderwijk volgende week aan de raad presenteert, is in lijn met het coalitieakkoord 'Aanpakken met ambitie'. Dat schrijft de gemeente Harderwijk in een persbericht. ,,Het college richt zich onverkort op het benutten van kansen. Dat kan gelukkig nog steeds omdat de afgelopen jaren tijdig is gereageerd op ontwikkelingen in de samenleving."

En verder:,,Er is in Harderwijk een financieel solide basis. Bij veel andere gemeenten in Nederland is echter sprake van grote tekorten op de begroting. Drastische ombuigingen zijn in die gevallen nodig. In Harderwijk zijn zulke drastische maatregelen niet aan de orde. Weliswaar is sprake van minder financiële speelruimte. Maar de gemeente wil met nadruk aantrekkelijk blijven om te wonen, te werken en te recreëren. Met oog voor de financiële realiteit is het maken van keuzen noodzakelijk." 

Wethouder Financiën Jeroen de Jong: ,,Samen investeren in de toekomst blijft belangrijk. Harderwijk en Hierden willen we graag nog mooier en levendiger maken. Maar niet alles kan meer. Laten we een pas op de plaats maken en eerst de dingen afmaken waar we mee bezig zijn. Onze ambities zullen we een beetje moeten temperen maar niet uit het oog verliezen. De komende tijd vraagt creativiteit, doorzettingsvermogen en maatwerk van het college en van de raad."

In de kadernota worden de kaders en een actueel begrotingsbeeld gepresenteerd voor het komende jaar en de drie daarop volgende jaren. De nota omvat een mix van uiteenlopende beleidswensen, variërend van investeren in het Sociaal Domein (denk aan participatie, WMO en Jeugdzorg), uitvoering verkeersveiligheidsplan, de geluksroute, continuering van de activiteiten van Heerlijk Harderwijk en sportvoorzieningen tot de uitvoering van het plan De Wellen en het aanpakken van overgewicht. Daarnaast wordt een impuls gegeven aan verbetering in de dienstverlening. Wethouder De Jong: ,,Om binnen de beperkte financiële speelruimte voldoende ambitie te houden, is het van belang dat we samen vooral de goede keuzes maken. Harderwijk is betaalbaar en dat willen we graag zo houden."