• Archief BDU Media

College onderzoekt mogelijkheid theaterzaal in bilbiotheekpand

HARDERWIJK Voor de invulling van de podiumkunsten in Harderwijk zijn verschillende plannen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft gekozen voor de plannen van de SaP(Stad als Podium)-connectie. Dit is een samenwerkingsverband van culturele organisaties, organiserende ondernemers en theaterprogrammeurs van binnen en buiten Harderwijk.

Zij willen verrassend, toegankelijk en hoogwaardig eigentijds theater en andere podiumkunsten organiseren voor een breed, divers publiek, telkens op de best denkbare locatie in Harderwijk. Dat kunnen locaties in de openbare ruimte zijn, maar ook binnen. Bijvoorbeeld in het Oude Stadhuis, de Catharinakapel of het Stadsmuseum. In aanvulling op de keuze voor de plannen van de SaP-connectie wil het college de mogelijkheid van een theaterzaal in het huidige pand van de Bibliotheek Noordwest-Veluwe uitwerken. De bibliotheek zal in de loop van 2017 verhuizen naar het Stadhuis.

GOED VOOR BINNENSTAD Het college vindt dat de plannen van de SaP-connectie het beste passen bij de Visie op de Podiumkunsten in Harderwijk die samen met een brede klankbordgroep is opgesteld. Het gaat dan om zaken als de programmering, samenwerking met verschillende instellingen in Harderwijk en het bereiken van veel verschillende groepen mensen. Daarnaast zijn de plannen van de SaP-connectie volgens het college goed voor de binnenstad.

De uitvoering van het project De Stad als Podium was bedoeld om een concreet beeld te krijgen van hoe de podiumkunsten in Harderwijk er in de toekomst uit kunnen zien. Andere ingediende plannen waren afkomstig van de Stichting Podia Harderwijk (een plan voor onder meer een verbouwing van het Theater Harderwijk aan de Stationslaan), van Stichting Arteganza uit Amersfoort (voorstellingen met onder meer wereldmuziek) en Cultuurkust (een plan voor de inrichting van het Oude Stadhuis).

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord. De raadscommissie Samenleving en de raad gaan begin 2017 over dit onderwerp vergaderen.