• Den Haag, 25 Juli 2013Zwemschool Mulder Sport, zwemles in de zomervakantieANP MARTIJN BEEKMAN

    Martijn Beekman

College schrapt deel recreatiebad nieuwe zwembad

ERMELO Het recreatieve deel van het nieuw te bouwen zwembad in Ermelo wordt teruggebracht van 150 naar 50 kubieke meter. Met de twee miljoen euro welke hierdoor wordt bespaard verwacht het college van burgemeester en wethouders de stijging van de bouwkosten op te vangen.

Wijnand Kooijmans

Wethouder Leo van der Velden is blij dat hiermee eindelijk duidelijkheid kan worden gegeven aan de inwoners van de gemeente Ermelo wat betreft de plannen voor de bouw van het nieuwe zwembad en sporthal. Volgens hem was ingrijpen noodzakelijk vanwege de financiële positie van de gemeente. Het gaat dan om een verwacht tekort van 2,2 miljoen euro.

GEZOND Volgens Van der Velden wordt het belang van gezond bewegen en zwemlessen voor zowel kinderen als ouders met het besluit vooropgesteld. Het nieuwe complex gaat ruimte bieden aan vier multifunctionele zaaldelen voor binnensport, waarvan één specifiek voor gymactiviteiten, een wedstrijdbassin en een instructie/doelgroepenbassin. Vastgehouden wordt aan de eis van de gemeenteraad dat het gehele complex klimaatneutraal moet worden gebouwd.

Met het nieuwe plan wordt het oorspronkelijke besluit van de gemeenteraad van 5 juli vorig jaar omgebogen. Het nieuwe college van Progressief Ermelo, SGP, VVD en BurgerBelangen Ermelo kiest nadrukkelijk voor een zwemvoorziening, gericht op de doelgroep zwemmen en de mogelijkheid tot recreatie. Volgens Van der Velden gaan van de bestaande zwemactiviteiten er negentien op vooruit wat betreft multifunctionaliteit en gebruik.

WENSEN Met de realisatie van de beperkte recreatieve voorzieningen komt het college van burgemeester en wethouders gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van deze categorie bezoekers. Het gaat om een peuterbad, whirlpool en sauna. Van der Velden verwacht dat hierdoor het bad in de toekomst negenduizend bezoekers extra trekt.

Van der Velden: ,,Het besluit maakt dat in financieel opzicht het nieuwe plan qua kosten van investering en exploitatie beter passen bij de financiële mogelijkheden van onze gemeente. In 2017 werden weliswaar extra kosten ingeschat voor hogere bouwkosten maar hiervoor was geen dekking. Dat we nu minder prioriteit geven aan de recreatieve bezoeker is, zo vinden wij als college, een begrijpelijke keuze. Zeker wanneer we kijken naar de zwembaden in de regio."

KOSTEN De totale kosten van het nieuwe complex blijven gelijk. Het gaat om een bedrag van ruim 2,8 miljoen euro. Wel kan worden bespaard op de exploitatie, onder meer omdat er minder badmeesters noodzakelijk zijn. Over de openingsuren van het nieuwe zwembad is, zo geeft Van der Velden aan, nog geen besluit genomen.

Er is door hem onder meer overleg gevoerd met de trimclub welke van het huidige complex Calluna gebruik maakt. Volgens Van der Velden wordt met het nieuwe besluit aan hun wensen voldaan. Het gaat dan om een beweegbare vloer, de mogelijkheden voor een fiets in het water en de temperatuur. ,,Dat laatste is zelfs twee graden hoger dan dat zij aangaven."

Het nieuwe complex moet in september 2019 gereed zijn. De vondst van asbest in de omgeving doet aan deze datum geen afbreuk.